بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد علم های جهان

مهم لطفا این را بخوانید
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٤  کلمات کلیدی:

من نمی گویم این

مطالب را از خودم

نوشته ام ولی من

این مطالب را برای

دوستان عزیز در یک

جا جمع آوری کرده ام 

تا دوستان عزیز به جای

مراجعه به nتا جا ، در

یک مکان آن را بیابند

تا برای دوستان

عزیزم راحت تر باشد

باتشکر


 
رابطه قرآن باشیمی
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٤  کلمات کلیدی: مطالب من جمع آوری شده از اینترنت است

     ارتباط شیمی با قرآن کریم

 

مقدمه:

اگر نظری به آیات قرآن بیفکنیم می بینیم که در موارد گوناگون خداوند انسانها را به سیر و گشت و گذار در جهان پیرامون خود فرا می خواند.بارها در قرآن آمده است ای  انسانها آیا  به آسمان نمی نگرید؟ آیا به ستارگان  نمی نگرید ؟ به گیاهان؟به حیوانات؟و ..........گویاترین بر این مدعا نامهای اشیا» , حیوانات و صورتهای فلکی است که در سراسر آیات قرآن مشاهده می شود.

-سوختن چوب و تولید آتش:
در آیه 80 سوره یاسین خداوند به خاصیت آتش افروزی درختان سبز اشاره می کند.امروز میدانیم گیاهان گاز کربنیک را از هوا و آب را از زمین جذب کرده و به کمک انرژی نورانی خورشید طی عمل فتوسنتز در ابتدا ماه  گلوکز الی را ساخته واکسیزن آب در این فرآید آزاد میشود.طی فرآیندهای بعدی از گلوکز چوب ساخته میشود و انرژی ذخیره شده (انرژی شیمیایی خورشید)در گیاهان هنگام سوختن چوب ها آزاد می شود و همچنین اگر تمام چوب ها و درختان بر اثر وزش باد و طوفان به هم بخورند آتش سوزیهای وسیع و وحشتناک در جنگلها رخ می دهد.
-آهن:
در آیه 25 سوره حدید آمده است آهن (و دیگر فلزات)را که در آن سختی (برای جنگ و کارزار)  و هم منافع بسیار برای مردم است افریدیم) و امروز میدانیم که آهن و آلیازهای آن به مجموع فلزات دیگر در زندگی انسان اهمیت دارد.
-آب دریا ها :
در آیات متعدد قرآن خداوند اهمیت دریا و آب را بیان میکند (و هم او خدایی است که دریا را برای شما مسخر کرد)(نحل 14).دریاها سرشار از مواد معدنی و جلبلک هایی است که پایه و اساس زنجیره غذایی را در داخل آب تشکیل داده و اهمیت زیادی در زندگی انسانها دارند.سوره الرحمن آیه 19 اشاره به دو دریایی دارد که در کنار هم قرار دارند و در حالیکه با هم تماس دارند در میان آنها مانعی قرار دارد که یکی بردیگری غلبه نکند.چرا؟
سرنوشت آب دریاها:
قرآن کریم در آیه 6 سوره تکویر از برافروخته شدن دریاها و آیه 3 سوره انفطار از به هم پیوسته شدن دریاها در روز قیامت صحبت میکند که جای بسی شگفتنی است بعید نیست در استانه قیامت آب این دریاها که از دو ماده اکسیژن و هیدروژن تشکیل یافته چنان تحت فشار قرار گیرند که تجزیه شوند و بر اثر یک جرقه همگی تبدیل به یک پارچه آتش شوند.
-رعد و برق:
ایه 12 سوره رعد و 24 سوره روم در قرآن رعد و برق را هم مایه ی امید و هم مایه ی ترس معرفی میکند و امروز با اکتشافات علمی ثابت شده که رعد و برق فوائد برکات فراوانی دارد از جمله :
1-آبیاری و از برق معمولا حرارت فوق ا لعاده زیادی تولید می شود که مقدار زیادی از هوای اطراف را سوزانیده و در نتیجه فشارها کم شده و ابرها می بارند.
2-در هنگام برق قطرات باران با اکسیژن کافی اضافی ترکیب شده که یکی از آثارش کشتن میکروبهاست و به همین دلیل هر سال که رعد و برق کم باشد آفات گیاهان زیاد می شود.
3-قطرات باران بر اثر برق و حرارت شدید یک حالت اسیدی پیدا می کند و هنگام پاشیدن بر زمینها یک نوع کود گیاهی موثر ساخته می شود و گیاهان تغذیه می شوند.
در آیه 2 سوره ی الحدید آمده که:له الملک السماوات آهن عنصری است که براحتی از زمین استخراج شده و به راحتی می توانید به آن برگردد و دوباره مثل قبل بصورت اکسید آهن قرمز رنگ در کانی آهن درآید که به نظر من این آیه می تواند به این موضوع اشاره داشته باشد.
در آیه 25 این سوره که می فرماید:
ابتدا اشاره به فرستادن انبیا با عدل و سپس از خصوصیات آهن که فواید زیادی دارد و برای حفظ عدالت آفریده شده صحبت می کند.
از لحاظ شیمیایی آهن دارای عدد اتمی زوج است و پایداری نسبی بیشتری نسبت به عناصر با عدد اتمی فرد دارد و نسبت به آنها فراوانی نسبی بیشتری دارد.فراوانی عناصر به پایداری آنها مربوط است.این پایداری براساس انرژی اتصال بیان می شود.هنگام تشکیل هسته اتم از اجزای آن مقداری ماده به انرژی تبدیل می شود که این انرژی براساس رابطه زیر بیان می شود:
E =(m)C                                                                                            

 انرژی اتصال آهن از اختلاف بین جرم هسته آهن و با جرم 26 پروتون و 30 نوترون تشکیل دهنده آن بدست می آید.
رنگهای شیمیایی در قرآن:
زندگی بشر از بدوخلقت تحت تاثیر دو عامل مهم شب و روز بوده است. انسان با مشاهده علامت
شب(تاریکی)به سر پناه خود روی می آوردو با آشکار شدن صبح و روشنایی به سوی تلاش و فعالیت می شتابد. خدای متعال از دو عامل فوق به عنوان نعمتی بزرگ یاد می کند و در کنار سایر نعمتهایش می فرماید:"و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا" (یعنی شب را برای شما پوششی قراردادیم و روز را برای معاش شما قرار دادیم )این عملکرد فطری در انسان بیانگر این است که انسان ناخوداگاه تحت تاثیر رنگها قرار می گیرید و با کشیده شدن پرده آبی تیره بر آسمان احساس نیاز به استراحت و آرامش در او به وجود می آید و با طلوع صبح و آشکار شدن نور و روشنایی زرد رنگ به انسان نیروی تکاپو و فعالیت دست میدهد.بنابراین پیشینه شناخت رنگها و احساس نیاز به آنها به صورت تکوینی در خلقت وجود داشته است. از این رو خداوند رنگها را صفت مشترک بین موجودات اعم از زنده و غیر زنده قرار داده و می فرماید:"آیا ندیدی که خدا باران را از آسمان فرود اورد و با ان انواع میوه های گوناگون و رنگارنگ پدید آورد و در زمین کوهها و طرق زیاد و اصناف و رنگهای مختلف سفید;سرخ;سیاه خلق فرمود و از اصناف انسان (مرد و زن ) و اجناس حیوانات نیز به همین گونه مختلف آفرید."
-خواص رنگ سبز
در قرآن کریم از میان همه رنکها به رنگ سبز به عنوان رنگ لباس بهشتیان معرفی شده است.":ویلبسون شبابا خضرامن سندس و استبرق"لباسهای سبز حریر و دیبا بپوشند.
.مسرت بخشی و شادآور بودن اگر آب مایه حیات است;رنگ سبز نشانگر طراوت و زندگی می باشد
چرا که طبیعت با این رنگ لباس حیات به تن می کند خداوند متعال این شگفتی را به صورت زیبا ترسیم کرده و میفرماید:
رنگ سبز رنگ گیاهان و طبیعت است و خداوند آنها را مظهر مسرت و شادابی معرفی می کند"فانبتنا به حدائق ذات بهجه"پس به وسیله آب باغهای بهجت انگیز رویاندیم.در تعریف بهجت آورده که البهجه حسن اللون و ظهور السروفیه"بهجت بهترین رنگ است و شادابی و نشاط در آن ظهور دارد.امام صادق علیه السلام در بیان خاصیت رنگ سبز می فرماید:"سه چیز غم و غصه را از بین می برد 1-آب 2-رنگ سبز 3-خوشرویی.
-خواص رنگ قرمز:

از منظر آیات و روایات خداوند متعال در قرآن کریم از رنگ قرمز به عنوان رنگ کوهها در جاده

های پرپیچ و خم کوهستانی تعبیر آورده و می فرماید:برخی از کوهها دارای خطوط سفید
و سرخ به رنگها مختلف آفریدیم;که با اندکی تامل در آیه فوق به جایگاه رنگ قرمز در علم زمین شناسی پی می بریم زیرا کوهها سرخ رنگ منبع عظیم آتشفشانی هستند و مدام در حالت تلاطم می باشند. که نماد اصلی این کوهها گرم و فعال بودن آنها است به همین علت در اثر تغییرات جغرافیایی شروع به فوران می کنند و در آیه 37 سوره الرحمن نیز در سرخی دگرگونیها ی صفحه آسمان به هنگام قیامت به این رنگ تشبیه شده است با این بیان که "پس آنگاه که آسمان شکافته شوند مانند چرمی سرخ وگلگون گردد."
رنگ زرد از منظر آیات و روایات"آیه یقول بقره صفر» فاقع لونها تستر الناظرین"در این آیه "صفرا»";زیرا فاقع از نظر لغوی به معنای زرد یکدست پررنگ و خالص می باشد و از دقت در معنای آن چنین استفاده می شود که رنگ زرد با ویژگیهای مذکور تشابه زیادی با رنگ موی شتر دارد.زیرا اغلب;رنگ موی شتران زرد پر رنگ یکسان است.خداوند در قرآن کریم در این باره می فرماید:
"انما ترمی بشرر کالصفر کانه جمالت صفیر"همانا آن(دوزخ) شراره سحابی چون کاخ پرتاب می کند گویی اشترانی زرد رنگند.
در آیه فوق "جماله"جمع"جمل"به معنی شتر و "صفر"جمع صفرا به معنی زرد است.در آیه وجه شبه;رنگ زرد;شعله و سرعت آن می باشد که نتیجه چنین حالتی حررات بخشی زیاد است.یعنی شعله های جهنم همانند شتران زردی هستند که از نظر تندی با سرعت زیاد به هم می پیچند.بنابراین حررات بخشی یکی از خواص رنگ زرد می باشد.با توجه به آیه مورد بحث"انه یقول بقره صفرا» فاقع لونها تسر الناظرین"خاصیت دوم رنگ زرد;سرعت بخشی آن می باشد.همان طور که در معنای"فاقع"بیان شد;رنگ زرد مورد نظر در آیه فوق;رنگ زردی با ویژگی های خاص (یکدست;خالص;پررنگ) است.به آیه;با بیان"تسرالناظرین"به این امر اشاره آشکار فرموده است.امام صادق علیه السلام می فرماید:هر کس رنگ زرد بپوشد تا زمانی که در پایش است در خوشحالی به سر می برد و نیز از امام علی علیه السلام نقل شده است:هر کس کفش زرد بپوشد کدورت و غصه اش کاهش می یابد.

در آیه 80 سوره یاسین خداوند به خاصیت آتش افروزی درختان سبز اشاره می کند.امروز میدانیم گیاهان گاز کربنیک را از هوا و آب را از زمین جذب کرده و به کمک انرژی نورانی خورشید طی عمل فتوسنتز در ابتدا ماه  گلوکز الی را ساخته واکسیزن آب در این فرآید آزاد میشود.طی فرآیندهای بعدی از گلوکز چوب ساخته میشود و انرژی ذخیره شده (انرژی شیمیایی خورشید)در گیاهان هنگام سوختن چوب ها آزاد می شود و همچنین اگر تمام چوب ها و درختان بر اثر وزش باد و طوفان به هم بخورند آتش سوزیهای وسیع و وحشتناک در جنگلها رخ می دهد.

برای اتم های مختلف دو حالت می تواند صورت گیرد یا دچار شکافت هسته شوند یا همجوشی هسته که در زیر آنها را تعریف مکنیم:

شکافت هسته:فرایندی که طی آن یک هسته سنگین به دو سبک تر تبدیل می شود.

همجوشی هسته ای:فرایندی که طی آن دو هسته سبک به هم جوش خورده و هسته ی سنگینتری را تولید می کنند.
امروزه درعلم هسته ای به این نتیجه رسیده اند که اتم ها با عدد اتمی بالاتر از آهن مثلا اورانیوم طوری شکافته می شوند که بعد از شکافتهای متعدد به هسته آهن میرسند و هسته های سبکتر از آهن هم می توانند طوری به هم جوش بخورند که به هسته آهن برسند و در این بین انرژی زیادی آزاد می شود.پس می شود آهن را به عنوان عنصری که درعدالت ذکر شده در آیه و یک توازنی برای تمام عناصراست دانست.
ما امروزه به این نتیجه رسیدیم ولی در گذشته شاید مفهوم این را مثلا ساخت شمشیر و غیره برای رعایت عدالت می دانستند چون در هر زمان می شود از قرآن تفسیری کرد که مناسب همان زمان است و این دلیلی بر این میتواند باشد که قرآن مربوط به زمان خاصی نیست و در همه ی دوران می توان از آن استفاده کرد.

سوره فرقان ، آیه 53 می‌خوانید   

       و او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد، یکی گوارا و شیرین و دیگری شور و تلخ و در میان آنها برزخی قرار داد تا به هم مخلوط نشوند (گویی هر یک به دیگری می‌گوید) دور باش و نزدیک نیا.

این آیه یکی از مظاهر شگفت انگیز قدرت پروردگار را در جهان آفرینش ترسیم می‌کند. این حائل یا برزخ همان تفاوت درجه غلظت آب شور و شیرین ، به اصطلاح وزن مخصوص آنها است که سبب می‌شود تا مدت مدیدی به هم نیامیزند.

سوختن چوب و تولید آتش:
در آیه 80 سوره یاسین خداوند به خاصیت آتش افروزی درختان سبز اشاره می کند.امروز میدانیم گیاهان گاز کربنیک را از هوا و آب را از زمین جذب کرده و به کمک انرژی نورانی خورشید طی عمل فتوسنتز در ابتدا ماه  گلوکز الی را ساخته واکسیزن آب در این فرآید آزاد میشود.طی فرآیندهای بعدی از گلوکز چوب ساخته میشود و انرژی ذخیره شده (انرژی شیمیایی خورشید)در گیاهان هنگام سوختن چوب ها آزاد می شود و همچنین اگر تمام چوب ها و درختان بر اثر وزش باد و طوفان به هم بخورند آتش سوزیهای وسیع و وحشتناک در جنگلها رخ می دهد.

حدید

شیمی و قرآن

در آیه دو سوره الحدید آمده که :له الملک السماوات........ آهن عنصری است که براحتی از زمین استخراج شده وبه راحتی هم میتواند به آن برگردد و دوباره مثل قبل بصورت اکسید آهن قرمزرنگ در کانی آهن درآید که به نظر من این آیه می تواند به این موضوع اشاره داشته باشد.

در آیه 25 این سوره که می فرماید:.......

ابتدا اشاره به فرستادن انبیا با عدل و سپس از خصوصیات آهن که فواید زیادی دارد و برای حفظ عدالت آفریده شده صحبت می کند.

از لحاظ شیمیایی آهن دارای عدد اتمی زوج است و پایداری نسبی بیشتری نسبت به عناصر با عدد اتمی فرد دارد و نسبت به آنها فراوانی نسبی بیشتری دارد.فراوانی عناصر به پایداری آنها مربوط است.این پایداری بر اساس انرژی اتصال بیان می شود.هنگام تشکیل هسته اتم از اجزای آن مقداری ماده به انرژی تبدیل می شود که این انرژی براساس را رابطه زیر بیان می شود:

E=(Δm)C2

انرژی اتصال آهن از اختلاف بین جرم هسته آهن وبا جرم 26 پروتون و 30 نوترون تشکیل دهنده آنبدست می آید.

شکل زیر انرژی اتصال برای عناصر مختلف را نشان می دهد وجود آهن در قله این منحنی بیانگر این نکته است که ذرات هسته آن محکمتر از بقیه عناصر بهم جوش خورده اند و به همین دلیل است که آهن دارای پایداری بیشتر و فراوانی بالا درطبیعت است.

                     

                      برای اتم های مختلف دو حالت می تواند صورت گیرد یا دچار شکافت هسته شوند یا همجوشی هسته که در زیر آنها را تعریف مکنیم:

شکافت هسته:فرایندی که طی آن یک هسته سنگین به دو سبک تر تبدیل می شود.

همجوشی هسته ای:فرایندی که طی آن دو هسته سبک به هم جوش خورده و هسته ی سنگینتری را تولید می کنند.

امروزه درعلم هسته ای به این نتیجه رسیده اند که اتم ها با عدد اتمی بالاتر از آهن مثلا اورانیوم طوری شکافته می شوند که بعد از شکافتهای متعدد به هسته آهن میرسند و هسته های سبکتر از آهن هم می توانند طوری به هم جوش بوخورند که به هسته آهن برسند و در این بین انرژی زیادی آزاد می شود.پس می شود آهن را به عنوان عنصری که درعدالت ذکر شده در آیه و یک توازنی یرای تمام عناصراست دانست.

ما امروزه به این نتیجه رسیدیم ولی در گذشته شاید مفهوم این را مثلا ساخت شمشیر و غیره برای رعایت عدالت می دانستند چون در هر زمان می شود از قرآن تفسیری کرد که مناسب همان زمان است و این دلیلی بر این میتواند باشد که قرآن مربوط به زمان خاصی نیست و در همه ی دوران می توان از آن استفاده کرد.

 


 
 
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٤  کلمات کلیدی:

نظر یادتون نره


 
 
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٤  کلمات کلیدی:

درمورد علم کونگ فو

 

کونگ‌فو توآ

 یک هنر رزمی ایرانی و یکی از سبک‌های ورزش کونگ‌فو است که بر بدن و روان سالم‌تر تاکید می‌کند.این ورزش با بهره‌گیری از تجربهٔ استاد پروفسور ابراهیم میرزایی در زمینه‌های رشته‌های مختلف رزمی و جنگ‌های چریکی، در سال ۱۳۵۱ بنیان‌گزاری پس از گذراندن مراحل آزمایش در باشگاه سرباز (پهلوی سابق) فعالیت رسمی خود را با تاسیس دانشکده انشاء تن و روان در سال ۱۳۵٢ آغاز نموده است. کونگ‌فو توآ دارای هفت مایگاه (بخش) است که به غیر از مایگاه اول که به حرکات فیزیکی و فعالیت‌های بدنی می‌پردازد، بقیه به جنبه‌های علمی، عرفانی و پزشکی در خصوص تن و روان اشاره دارد.اصول اساسی کونگ‌فو توآ توسط ابراهیم میرزایی در کتابی به عنوان کاراته و ذن انتشار یافته است.

هم‌اکنون هزاران کونگ‌فو توآکار در ایران و چندین کشور از جمله آمریکا، کانادا، هلند، ترکیه، آذربایجان، سوریه، لبنان، پاکستان، افغانستان، سوئد و بلژیک فعالیت می‌نمایند.

پیشینه

 

 

یکی از مطالب آموزشی کونگ‌فو، زیر نظر ابراهیم میرزایی؛ چاپ شده در مجله دختران و پسران

ابراهیم میرزایی پس از گذرندان دوره‌های مختلف رزمی در رشته‌هایی همچون کونگ‌فو، کاراته، تکواندو و دوره‌های سخت تکاوری نزد مربیان بزرگ انگلیسی، ژاپنی، کره‌ای و آمریکایی در کشورهای مختلف و همچنین کسب درجاتی همچون دان ۷ افتخاری کاراته، دان 4 تکواندو و مدرک دکترای تن و روان تا سال ۱۳۴٩؛ نگارش کتابی با عنوان کاراته و ذن را آغاز کرد که در سال ۱۳۵۱ انتشار یافت. سَبْک جدیدی از کونگ‌فو به نام "توآ" که در این کتاب به آن پرداخته شده، از همان سال مراحل آزمایش خود را در باشگاه سرباز (پهلوی سابق) گذراند و در نهایت در سال ۱۳۵٢ با تاسیس دانشکده تن و روان فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.

از آن‌جایی که کونگ‌فو توآ با فیزیک بدنی جوانان ایران در آن دوره تناسب خاصی داشت، همراهان این ورزش توانستند موفقیت‌های چشمگیری در مقایسه با ورزش‌های رزمی دیگر در ایران کسب کنند. این امر موجب شد تا در کمتر از ۵ سال جمعیت زیادی به سوی این ورزش جذب شوند. اما در سال ۱۳۵۶ در پی اختلاف بین ابراهیم میرزایی و شاهپور غلامرضا (مسئول ورزش وقت)، دانشکده انشاء تن و روان تعطیل شد و جمعیت همراهان کونگ‌فو توآ در پارک‌ها، سالن‌های کوچک خصوصی و سوله‌های اجاره‌ای به فعالیت خود ادامه دادند.

پس از انقلاب اسلامی

بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم پهلوی تقریباً تمام سالن‌های ورزشی باشگاه تاج تحت مدیریت و حفاظت همراهان کونگ فوتوآ قرار گرفت و فعالیت ورزشی با دیگر آغاز شد و کونگ‌فو توآ حدود ٢ سال موفقیت های چشمگیری را کسب نمود.در سال ١٣۶٠ به سبب فعالیت‌های سیاسی ابراهیم میرزایی بار دیگر فعالیت باشگاه‌های کونگ‌فو توآ ممنوع شد و تا سال ١٣۷٠ همراهان این ورزش به صورت مخفیانه به معرفی و آموزش این ورزش می‌پرداختند. در سال ١٣۷٠ با پیگیری‌های مستمر همراهان این فعالیت کونگ فوتوآ با عنوان "انجمن کونگ‌فو توآ" به‌طور رسمی زیر نظر فدراسیون کاراته آغاز شد. در اواخر سال ١٣۷١ فدراسیون کونگ فو، ووشو و رزم آوران تشکیل شد و در سال ١٣۷٨ به‌نام فدراسیون ورزشهای رزمی تغییر نام یافت. در سال ١٣۷٩ تحت عنوان کمیته مستقل کونگ فوتوآ فعالیت نمود و مجدداً در سال ١٣٨١ در زمره سبک های فدراسیون ورزشهای رزمی درآمد.

 

هفت مایگاه

)مایگاه یکم) 

 علم فیزیولوژیکی فعالیتهای بدن انسانی

 جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است . فرهنگستان تن (کونگ فو توآ) متکی برهفتاد و سه هزار تکنیک ترکیب و عکس‌العمل سازی و خاصیت های موجی به خود و کرات و در مجموعه حرکات تا مرز توان سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی است. بر کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره‌ای پیش رفته و درک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده‌ها به زیباترین توان تن بره آئین مهر بقاء بکوششیم.

)مایگاه دوم) 

 انشاء علوم انسانی

 اندیشیدن، استدلال و تفکر در محور علوم عالم از تولد تا تولد اندیشه‌ها از طریق دانش زمان به درک حیات رسیدن است در مایگاه دوم از زبان علم بر محور فیزیک، ریاضیات، شیمی، اندیشه انسان را پروریدن و وی را بطور بارور به جهان اسرارآمیز رهنمون کردن است.

)مایگاه سوم) 

 روانشناسی تکنولوژی

 رهنوردان اندیشه با کشفیات و فرضیات و ایجاد تحولات، انسان را در امواج حیات حیران و سرنوشت و نابسامانی او را فرمان داده‌اند این مایگاه رهنمونی به برد عصر هیجان زده و حل مشکل حال و آینده نوجوانان، زنان و مردان و اندیشه انسان را بر نهایت سرعت تصویر جسم به درک فکر، نگهبان نمودن است.

(مایگاه چهارم)

  انشاء پزشکی

 درکی بر احوال موجودات زنده و تفکری  بر ارزیابی تن از طریق طب سوزنی، علم العصاب، فیزیولوژی    (ماده و انرژی )، خاصیت فیزیکی و شیمیایی متکی بر محاسبات ریاضی بر بنیان کاوشی نو و ره‌گردی بر بازتاب جهان ماده ( خاصیت جرمی ) و روان گرائی ( سرعت تا بی جرم )  بر روند آموزش و اساس دانشکده توآ رهنمودن است

(مایگاه پنجم) 

 فلسفه‌گرائی یا نگرش تفکرآمیز

پژوهشی در ورای انکار و شک و رسیدن به فراسوی مرزی که شک منطقی ما را به قا طعیت راهبر شود. این بیان انسان را در جهان بر آگاهی زیست پنهان، یکسان در دست اندیشیدن و در بحر تفکر فرو رفتن و ترسیم دریافت و درک را به نفس کشیدن تا به آرامش و روشن بینی در جهان انسان رسیدن است.

)مایگاه ششم)

  روح روان

 روح فریاد اندیشه و در نتیجه گردهم آئی تن و روان با ایجاد تفکر و تمرکز و گونه‌ای تبد یل ماده بر سرعت جرم و تبد یل خاصیت انرژی از ماهیت به ذات و سلسله مجهولات را پیمودن است.

روح روان در نمود اندیشه انسان و انسان شاهکار جهان.....و اندیشه جهان یعنی انسان.....پس انسان در برترین توانایان در علوم کیهان و هر انسان متکی بر زمان پس انسان به درک راز جهان و نمود بودن وی در بی پایان و این راز دانایان به دریافت بی زمان است.

انسان فرهنگ زمان در بی زمان

(مایگاه هفتم) 

 جهان مجهولات: فراتر از خویشتن

پختگی فکر زمان در تفکری بی زمان

فراتر از خویشتن = بعالم پنهان و جهان معنا و به دنیای نگرش تفکرها رسیدن است.

فراتر از خویشتن = جهان آفرینش را پوئیدن و راز هستی بخش را جوئیدن است.

فراتر از خویشتن = جهان تابش امواج و رابطه آن با سلسله اعصاب و بهره گیری از منبع انرژی حیات و بر نهایت سرعت و اندیشه و خاصیت اندیشه در ماده به کنکاش کردن است.

فراتر از خویشتن = به انشاء  ( اسرار فیزیکی تن بره آورد حالات و حرکات متکی بر ریاضیات، روانشناسی تکنولوژی، علم گرائی، فلسفه گرائی ، فیزیولوژی (پزشکی) و بر روح و روان رسیدن است.

 

لباس

 

 

گزارش چاپ شده از روند استقبال از کونگ‌فوتوآ در ایران در مجله دنیای ورزش، سال ۱۳۵۳

در اصل لباس کونگ‌فو توآ، تفاوت ساختاری خاصی با لباس کونگ‌فو ندارد ولی در مجموع لباسی که دراین هنر به‌کار می‌رود از شرایط خاصی برخوردار است. از استحکام و دوام زیادی برخوردار بوده و تامین کننده میدان حرکتی دست، پا وتنه می‌باشد.

پیراهن ساده ومعمولی که تمام قسمت های بدن را می پوشاندواز هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری می‌کند، معمولا از جنس نخی و الیاف طبیعی است تا عرق بدن را جذب کند. کمرشلوار کونگ‌فو چنان طراحی شده که مهره‌های قوس کمری ستون مهره را محافظت می‌کند (درهنگام وارد شدن نیرو و فشارهای زیاد از لغزیدن مهره‌ها به روی هم وآسیب دیده گی آنها جلوگیری می‌کند) ودرقسمت مچ پا نیز شلوار کونگ‌فو عضلات و زردپی‌های مچ پا رامحکم نگه می‌دارد واز آسیب دیدگی آنها جلوگیری می‌کند.

 

رنگ لباس

لباس کونگ‌فو سیاه رنگ می‌باشد.

از نظر علمی رنگ سیاه انرژی را در خود جذب کرده و ازهدررفتن انرژی جلوگیری می‌کند. درکونگ‌فو سیاهی رنگ مقدسی می‌باشد؛ بدین منظور که رنگ سیاه درمقابل رنگ‌های دیگر مقاومت می‌کند ونفوذ هرگونه رنگ درآن بی‌اثر است. از نظر علمی رنگ سیاه نمی گذارد انرژی بدن که در اثر سوخت وساز تولید می‌شود از دست برود و آن را در خود نگه می‌دارد واز پیری زودرس و خستگی و کوفتگی عضلات جلوگیری می‌کند.

شال‌بند

شالبند سفید

اولین شال کونگ فو توآ شال سفید به نشانه آمادگی و ورود به معبد انشاء برای خودسازی؛

شالبند سبز

دومین شال کونگ فو توآ شال سبز یا روییدن در فضای فیزیکی؛

شالبند قهوه‌ای

سومین شال کونگ فو توآ شال قهوه ای یعنی سوختن در ورای نیروهای فیزیکی و رویایی در میدان‌های مبارزه؛

شالبند مشکی

چهارمین شال کونگ فو توآ شال مشکی یعنی عبور از مرز تاریکی‌ها و ابداع و تکامل تکنیک‌های کونگ فو توآ.

 

خط‌ها

خط یک ( آناتوآ )

آناتوآ با 515 تکنیک، ترکیب و عکس‌العمل‌سازی و خاصیت‌های موجی بر اسرار هندسی و خلاف حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات است.

خط دو ( آتادو )

آتادو با 317 تکنیک، ترکیب و عکس‌العمل‌سازی و خاصیت‌های خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.

خط سه ( سوتو )

به معنای مرز دانایی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی به معنای تو و من و طبیعت مربوط به من و توست.

خط چهار ( سامسامائه )

سامسامائه اوج قدرت فیزیکی تن در محور هندسی با 5011 تکنیک، ترکیب و عکس‌العمل‌سازی با رسیدگی تن و روان می‌باشد.

خط پنج ( مایانا )

به معنای انهدام اختلالات و نابود کردن ناهنجاری‌ها و مبارزهٔ انسان در مرز آشکار و پنهان به درک اندیشه هاست.

خط شش ( کوانه و وست مایانا )

به معنای صفوف نامناسب انسانی، ناهنجاری‌های روانی، عدم آشنایی بر پزشکی و ترسان از ورود به جهان تفکر آمیز و فلسفه‌گرایی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم پنهانی که این نیرو تکی بر هدف مایگاه توآ سروده دانایی است.

خط هفت ( وای ما با تو یا پنجهٔ مرگ )

این معنا در کونگ‌فو توآ از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه و داوری انسان‌ها به شناخت و بررسی‌ها و ایجاد انسان به بینش‌ها و دانش‌ها و ترکیب هاست؛ با 3301 تکنیک، ترکیب و عکس‌العمل‌سازی. پنجهٔ مرگ ساختهٔ پروفسور ابراهیم میرزایی، اوج خشونت انسان و فریاد و طغیان انسان بر ستمگری‌هاست.

مراسم خون

مراسم خون نام مراسم ویژه‌ای در کونگ‌فو توآ می‌باشد که طی آن همراهان شایسته، خون خود را به پاس احترام به خون شهیدان راه حق و تداوم بخشیدن به آن روی اوتایمی می‌ریزند. توآکاران معتقدند اگر کسی برای اوتایمی معبدش خون دهد، برای وطنش جان خواهد داد.

آرم کونگ‌فو توآ

  1. هلال قرمز بالای مُشت نشان دهنده فلسفه خون کونگ‌فو یعنی مبارزه تا آخرین قطره خون در راه آزادی انسان‌ها می‌باشد.
  2. مشت در میان دایرهٔ سیاه، نشان دهندهٔ قیام از دل تاریکی‌ها و پلیدی‌هاو همهٔ آن‌چه که انسان امروز از خود بیگانه کرده ودر بند کشیده است.

همچنین مشت نشانه تجاوز نمی‌باشد، بلکه حالت دفاعی دارد که از شکل آن نیز مشخص است.

  1. هلال سفید زیر مشت نشان دهندهٔ نژاد سفید ایرانی است.
  2. کرهٔ جهان زیر مشت و نقشهٔ ایران در وسط کره به‌عنوان پایگاه کونگ‌فو توآ در جهان مشخص شده است.

این آرم روی سینه طرف چپ قرار می‌گیرد که مشت نماد حفاظت از قلبی است که طپش آن صدای فکر همراه است.

 

 


 
رابطه علم ریاضی با قرآن
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٤  کلمات کلیدی:

این مطلب را حتما بخوانید...

 

دکتر طارق آل سویدن کشف کرده در برخی از آیات قرآن کریم که اشاره به یک چیز دیگر ، یعنی برابر است با ، تعداد کلمات متضاد آن. و این امر امکان   وجود ریاضیان در قرآن است.پس از تجزیه و تحلیل بیشتر از آیات مختلف ، او کشف کرد که این در  کل قرآن ، سازگار است .

 

تعداد کلمه بار ذکر شده در قرآن  :

دنیا = آخرت  =115

فرشتگان = شیطان= 88

زندگی = مرگ= 145


سود = فاسد= 50

مردم = رسولان= 50

 پادشاه شیاطین= پناه از ابلیس=  11

 فاجعه=  تشکر= 75

صدقات= رضایت =73

طلا =زندگی آسان= 8

 

ذهن = نور 49

هوس=ترس 8

مشقت= صبر= 114

مرد =زن 24


و شگفت آورترین این اعجاز:

دریای 32 ؛ زمین 13  تکرار شده اند.؛ دریای زمین  = 32 +13 = 45  دریای = 100 × 32/45 = 71.11111111 ٪

زمین = 13/45 × 100 = 28.88888889 %

علم مدرن تنها به تازگی ثابت کرده است  پوشش آب 71.111 ٪  و پوشش زمین 28.889 ٪.  است.آیا این ها اتفاقی اند؟


 
دیدگاه دانشمندان جهان از قرآن کریم
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٤  کلمات کلیدی:

دیدگاه دانشمندان جهان از قرآن کریم

 

1ـ «فیلیپ.ک.حتى» دانشمند معاصر و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا

درباره تاریخ عرب تحقیقات ارزنده‌اى کرده و چندین کتاب در این زمینه نگاشته است، در یکى از کتب خود به نام«تاریخ عرب» مى‌نویسد:

«قرآن از تمام معجزات بزرگتر است و اگر سراسر اهل عالم جمع بشوند، بى‌تردید از آوردن مثل آن عاجز خواهند ماند.»

2ـ «ارنست رنان» فرانسوى

مى‌گوید:«در کتابخانه شخصى من هزاران جلد کتاب سیاسى، اجتماعى، ادبى و غیره وجود دارد که همه آنها را بیشتر از یک بار مطالعه نکرده‌ام و چه بسا کتابهایى که فقط زینت کتابخانه من مى باشند ولى یک جلد کتاب است که همیشه مونس من است و هر وقت خسته مى‌شوم و مى خواهم درهایى از معانى و کمال بر روى من باز شود آن را مطالعه مى کنم و از مطالعه زیاد آن خسته وملول نمى‌شوم. این کتاب، قرآن کتاب آسمانى است.»

3ـ دکتر«گرینیه» فرانسوى

مى گوید:«من آیات قرآن را که به علوم پزشکى و بهداشتى و طبیعى ارتباط داشت دنبال کردم و از کودکى آنها را فراگرفتم و کاملا به آن آگاه بودم. بنابراین دریافتم که این آیات از هر نظر با معارف و علوم جهانى منطبق است…هر کس دست اندر کار هنر یا علم باشد و آیات قرآن را با هنر و علمى که آموخته است مقایسه کند به همان صورت که من مقایسه کردم بدون تردید به اسلام خواهد گروید،البته اگر صاحب عقلى سلیم و بى‌غرض باشد.»

4ـ «هربرت جرج ونو» نویسنده انگلیسى

وقتى کسى از مجله‌هاى اروپا عقیده و راى او را درباره بزرگترین کتابى که از آغاز تاریخ بشر تاکنون بیتشر از سایر کتب در دنیا تأثیر گذارد و مهمتر از همه به شمار آمده است، پرسید او در جواب نام چند کتا را برد و در پایان آن چنین نگاشت:«اما کتاب چهارم که مهمترین دنیاست قرآن است، زیرا تاثیرى که این کتاب آسمانى در دنیا بر جاى نهاده نظیر آن را هیچ کتابى نداشته است»

5ـ «تنورد» خاورشناسان آلمانى

مى گوید:«قرآن با نیروى برهان خود شنونده را مجذوب و شیفته خود مى‌سازد و قلوب را تسخیر مى‌کند. همین قرآن بود که ملت وحشى عرب را معلم جهانیان کرد.»

تبیان زنجان

6ـ «گونه» شاعر و نویسنده بزرگ آلمانى

مى‌گوید:«ما در اول، از قران رویگردان بودیم، ولى طولى نکشید که این کتاب توجه ما را به خود جلب نمود و به حیرت درآورد و بالاخره مجبور شدیم اصول و قواعد آنرا بزرگ بشماریم و در مطابقت الفاظ با معانى بکوشیم. مرام و مقصد این کتاب بى‌اندازه قوى و محکم و مبانى آن بلند و از این نظر ما را به اهمیت و علو مقام خود بیشتر جذب مى نماید. با این وصف به زودى بزرگترین تاثیر خود را در تمام جهان نموده، نتیجه مهمى از خود به جا خواهد گذاشت. و باز مى‌گوید:

بزودى این کتاب توصیف ناپذیر(قرآن)، عالم را به خود جلب نموده تاثیر عمیقى در دانش جهان، نهد و در نتیجه جهانمدار گردد.»

7ـ «ه.چ.ولز» دانشمند و مورخ انگلیسى(1866-1946)

مى‌گوید:

«در قرآن بهترین عبارات و عالى ترین جملات نازل گردیده و اسلوب فصاحت و بلاغت آن تا به حدى زیباست که عقول را حیران ساخته است. قرآن کتابى است ابدى و جهانى.»

8ـ «ژول لابوم» خاورشناسان و متفکر فرانسوى

در مقدمه فهرست قرآن مى‌نویسد:«قرآن براى همیشه زنده است و هر کس از مردم جهان به قدر استعداد خود از آن بهره‌برى دارد.»

 

گوته، شاعر و نویسنده معروف آلمانى می‏گوید :

» سالیان دراز کشیشان از خدا بى خبر، ما را از پى بردن به حقایق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن دور نگه داشتند ؛ امّا هر قدر که ما قدم در جاده علم و دانش نهادیم و پرده تعصب را دریدیم، عظمت احکام مقدس قرآن، بهت و حیرت عجیبى در ما ایجاد نمود. به زودى این کتاب توصیف‏ناپذیر، محور افکار مردم جهان می‏گردد «

آلبرت انیشتاین که نیازى به معرفى ندارد، مى‏گوید:

قرآن کتاب جبر یا هندسه نیست؛ مجموعه‏اى از قوانین است که بشر را به راه صحیح، راهى که بزرگ‏ترین فلاسفه و دانشمندان دنیا از تعریف و تعیین آن عاجزند ، هدایت مى‏کند.

پروفسور آرتور آربرى که یکى از مترجمان مشهور قرآن به زبان انگلیسى است، مى‏گوید:

« زمانى که به پایان ترجمه قرآن نزدیک مى‏شدم، سخت در پریشانى به سر مى‏بردم؛ اما قرآن آنچنان آرامش خاطرى به من مى‏بخشید که براى همیشه به خاطر خواهم داشت. من در حالى که مسلمان نیستم، قرآن را خواندم تا آن را درک کنم و به تلاوت آن گوش دادم تا مجذوب آهنگ‏هاى نافذ و مرتعش کننده‏اش شوم و تحت تأثیر آهنگش قرار گیرم و به کیفیتى که مسلمانان واقعى و نخستین داشتند، نزدیک گردم تا آن را بفهمم » .

لئوتولستوى، نویسنده معروف روسى مى‏گوید:

«هر کس که بخواهد سادگى و بى پیرایگى اسلام را دریابد، باید قرآن مجید را مورد مطالعه قرار دهد. در قرآن قوانین و تعلیمات حقیقى و احکام آسان و ساده براى عموم بیان شده است. آیات قرآن به خوبى بر مقام عالى اسلام و پاکى روح آورنده‏اش گواهى مى‏دهد».

دکتر هانرى کُربن، اسلام شناس معروف فرانسوى، سخن جالبى درباره قرآن دارد. وى مى‏گوید:

«اگر قرآن خرافى بود و از جانب خداوند نبود، هرگز جرأت نمى‏کرد که بشر را به علم و تعقل و تفکر دعوت کند. هیچ اندیشه‏اى به اندازه قرآن محمّد(ص) انسان را به دانش فرا نخوانده است تاآن جا که نزدیک به نه صد و پنجاه بار در قرآن، از علم و عقل و فکر سخن رفته است».

ارنست رنان، فیلسوف معروف فرانسوى مى‏گوید:

« در کتابخانه من هزاران جلد کتاب سیاسى ،اجتماعى، ادبى و… وجود دارد که هر کدام را بیش از یک بار نخوانده‏ام؛ اما یک جلد کتاب هست که همیشه مونس من است و هر وقت خسته مى‏شوم و مى‏خواهم درهایى از معانى و کمال به رویم باز شود، آن را مطالعه مى‏کنم. این کتاب، قرآن – کتاب آسمانى مسلمانان – است».

ناپلئون بناپارت، امپراطور فرانسه مى‏گوید:

« امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان جهان را با یکدیگر متحد کنم تا نظامى یکنواخت، فقط براساس اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و مى‏تواند مردم را به سعادت برساند، ترسیم کنم. قرآن به تنهایى عهده دار سعادت بشر است».

مهاتما گاندى، رهبر فقید هند هم اعتقاد داشت:

«از راه آموختن علم قرآنى، هر کس به اسرار وحى و حکمت‏هاى دین، بدون داشتن هیچ خصوصیت ساختگى دیگرى پى مى‏برد. در قرآن هیچ اجبارى براى تغییر دین و مذهب انسان‏ها دیده نمى‏شود. قرآن به راحتى مى‏گوید: هیچ زور و اکراهى در دین وجود ندارد».

ویل دورانت، دانشمند امریکایى شرق‏شناس، مى‏گوید:

«در قرآن، قانون و اخلاق یکى است. رفتار دینى در قرآن، شامل رفتار دنیوى هم مى‏شود و همه امور آن از جانب خداوند و به طریق وحى آمده است. قرآن در جان‏هاى ساده عقایدى آسان و دور از ابهام پدید مى‏آورد که از رسوم و تشریفات ناروا آزاد است ».

ژان ژاک روسو، متفکر و روان شناس مشهور فرانسوى، برداشت منحصر به فردى از قرآن دارد؛ او مى‏گوید:

« بعضى از مردم بعد از آن که مقدار کمى عربى یاد گرفتند، قرآن را خوانده، امّا درست درک نمى‏کنند. اگر مى‏شنیدند که محمّد(ص) با آن کلام فصیح و آهنگ رساى عربى آن را مى‏خواند، هر آینه به سجده مى‏افتادند و ندا مى‏کردند: اى محمّد عظیم! دست ما را بگیر و به محلشرف و افتخار برسان. ما به خاطر یارى تو حاضریم که جان خویش را فدا سازیم!!»

راکستون اسکاتلندی:

سالیان درازی درجستجوی حقیقت بودم تا اینکه حقیقت را در اسلام یافتم سپس قرآن را دیدم وشروع به خواندن آن کردم اوبود که تمام سوالات مرا جواب گفت ” قرآن ابهت وترس در انسان الهام می کند ودرعین حال ثابت می نماید که هرچه می فرماید راست است.

 

استانلی لیون پول((دانشمند انگلیسی)

پیامبر اسلام یکی از بزرگترین وعالی مقام ترین شخصیتهای تاریخ جهان است وکتابش همان قرآن می باشد که مجموعه ای از وحی های الهی وشاهکارزبان عربی است. برمبنا واساس این کتاب(قرآن) فرهنگ وتمدنی به وجود آمد که مغرب زمین هم به آن مدیون است.

 

جان ویلیام در پر: (دانشمند انگلیسی)

قرآن تذکرات عالی اخلاقی ودستورات زیادی دارد سبک انشاء قرآن طوری تنظیم شده است که مابه هیچ صفحه ای مراجعه نمی کنیم جز آنکه عالی ترین چیزی را که هرکس بایستی پسندد وتصدیق کند ، درآن خواهیم یافت این بنیاد مخصوص که به صورت تکه های کوتاه کوتاه است ، مطالب ، شعرها وقوانینی راکه به ما می آموزد که به خودی خود کامل بوده وبرای عموم مردم در تمام حوادث واحتیاجات زندگی مناسب وقابل استفاده است.

 

لادین کوبولد: (انگلیسی)

به راستی قرآن را جمال وزیبایی ، گیرائی ، شیرینی ونظم مهیج که تاثیر آن را هیچ کتابی ندارد این کتاب از بسیار خواندن کهنه نمی شود ، کلمات با اینکه وزن وسجع دارد درآن سجع ووزنی پیدانیست ، شیرین تر از شعر است ولی شعر نیست این اعجاز فقط از آن قرآن است.

 

فریدریش دیتریشی : (اسلام شناس غرب)

همین علوم ومعارف مسلمین بود که اروپا را درقرن» دهم میلادی جلو برد همان علومی است که سرچشمه آنها قرآن کریم بود واروپا از این حیث به اسلام مدیون است

 

بلر : (خاورشناس معروف آلمانی)

لغت قرآن فصیح ترین لغات عرب واسلوب بلاغت آن طوری است که افکار را بسوی خود جذب می کند قرآن دارای مواضعی آشکاراست وبه زودی برای همیشه بی معارض خواهد بود ، هرکس که از این کتاب به خوبی پیروی کند زندگی آرام وگوارائی خواهد داشت.

 

ژوزف هورد ویچ: ( دانشمند خاورشناس)

قرآن ، عامل بسیار شگرفی در بالا بردن مسلمانان بود.

قرآن آنان را به تحقیقات علمی وپدید آوردن اندیشه ها سوق داد

قرآن موجب انگیزه وپیشروی مسلمانان در سرزمینهای اروپا گردید درآنجا هنگامی که تاریکی ها همه جا را فرا گرفت بود اینان مسلمانان مشعلهای انسانیت را بر افروخته وبه آستان علم ، خدمات شایان کردند علوم گذشتگان رادگر باره نیرو بخشیدند وبه شرق وغرب ، فلسفه ، پزشکی ، ستاره شناسی ومعماری آموختند ومارا در مسیر نهضت جدید علمی قراردادند.

 

دکتر یوهان دلفگانگ فون گوته (ریاضی دان ، شاعر ، نویسنده)

قرآن اثری است که به واسطه ی عبارات آن خواننده در ابتدای امر رمیده می شود ، وسپس مفتون جاذبه ی آن وبالاخره بی اختیار مجذوب زیبابیهای بی پایان آن می گردد. چطور ما به آن (قرآن مجید) بازمی گردیم ورجوع می کنیم هرچند در ابتدا تکرار به نظر می رسد امام به زودی انسان را جلب می نماید ومتعجب می سازد انشاء آن هم آهنگ با محتویات وهدف بزرگش محکم ، قوی وبسیار عالی است پس این کتاب در تمام از منه ی بشریت بزرگترین نفوذ را خواهد داشت. سالیان دراز کشیشان از خدابی خبر مارا از پی بردن به حقایق قرآن مقدس وعظمت آورنده آن دور نگه داشتند اما هرقدر که ما قدم در جاده ی علم ودانش به پیش گذارده وپرده های جهل وتعصب نابه جارا دریده ایم عظمت احکام مقدس اسلام که قرآن ، مجموعه ی آن است بهت وحیرت عجیبی درما ایجاد نموده است وعن قریب است که این کتاب توصیف نا پذیر عالم رابه خود جلب نموده وتاثیر عمیقی در علم ودانش جهان نموده ومحورافکار مردم جهان گردد.

 

بانوستان رانی تنس ( دانشمند هلندی)

محتوای این کتاب آسمانی کاملاً با خرد وفطرت بشری مطابقت دارد واز مطالب زننده وخلاف عقل به کلی پاک است قرآن در باره ی زنان داوری عادلانه ای دارد وبرخلاف برخی از مرامها وادیان که جنس زن را تابه سرحد بردگی تنزل داده وارزشی برای اوقائل نیستند ، وی را از مزایا وحقوق انسانی برخور دار ساخته ومقام شامخی برای او منظور داشته است.

 

پروفسور واشنگتن ایرونیک: (خاورشناس بزرگ آمریکایی)

قرآن کتابی است که از حدود اقیانوس اطلس تا نهر کاشمر مردم را در زیر سایه ی همایون فرخود سعادتمند نگه داشته است قرآن حاوی بالاترین مبادی با اوج وسودمند ترین آنها است.

 

هربرت جورج ولز: (دانشمند ومحقق انگلیسی)

درپاسخ سوالی که یکی از مجله های علمی اروپانموده بود که بزرگترین کتابی که از آغاز تاریخ بشر تا کنون بیشتر از سایر کتب دردنیا تاثیر بخشیده واز همه مهمتر به شمار آمده کدام است . چند کتاب را نام برد ودر پایان نوشت: اما کتاب چهارم که مهمترین کتاب دنیاست قرآن است زیرا که این کتاب آسمانی اثری در دنیا گذارده که نظیر آن راهیچ کتابی به خود ندیده است. قرآن کتاب علمی ودینی واجتماعی وتهذیبی واخلاقی وتاریخی است.

 

کینت گریک (استاد دانشگاه کمبریج انگلستان)

چراقرآن برای یک دوره ی بخصوص نیامده وهرگز کهنه نمی شود وتا روزی که نوع بشرباقی است راهنمای انسان خواهد بود ؟ زیرا چیزی وجود ندارد که در قرآن نیامده باشد.هنگامیکه قرآن را برای نخستین بار گشودم وتحت تاثیر آن قرار گرفتم ، تصور کردم اثری که آن کتاب در من ایجاد کرده است استثنایی است ودر سالهای بعد که با چندین تن از مترجمان قرآن به زبانهای اروپایی مکاتبه کردم وبعضی از آنها را نیز دیدم در یافتم تاثیری که خواندن قرآن در ما اروپاییان می کند همگانی است امام مشروط براینکه قرآن در متن اصلی خوانده شود وترجمه ی قرآن درهیچ یک از زبانهای اروپایی متن اصلی را ندارد.

 

کارلتون اس گون: (استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا)

یکی از مزایای عظیم قرآن بلاغت آن است قرآن هنگامی که درست تلاوت شود چه شنونده به لغت عربی آشنایی داشته آن را بفهمد یا نفهمد تاثیری شدید در او گذاشته ودر ذهنش جای گیر می شود این مزیت بلاغتی قرآن قابل ترجمه نیست.

 

نون گرونبوم: (استاد معاصر)

قرآن معجزه ی بدیهی محمد(ص) است اعجاز وانحصار کتاب از جهان مختلفی جلوه می کند ، پیش بینی آینده اطلاعات در باره ی وقایع مجهول گذشه ، ناتوانی مردم از آوردن مشابه آن با وجود مبارزه طلبی های مکرر وبالاخره زیبایی بی سابقه وفصاحت ما فوق اعلای انشاء آن.

 

آدموندبورگ: (شخصیت سیاسی انگلستان)

قرآن یا قانون محمدی قانونی است که شامل تمام طبقات اجتماعی گردیده و آنهارا به یکدیگر پیوند می دهد قانونی است که به عالی ترین نظام قضایی و بهترین روش علمی و بزرگترین رسم قانون گذاری ترتیب و تنظیم یافته است.


 
درمان با قرآن وگیاهان دارویی
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٤  کلمات کلیدی:
 
درمان سؤ هاضمه با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

 شرایط زندگی ماشینی در سال های اخیر باعث گسترش تعدادی از بیماری ها از جمله سؤ هاضمه شده است . نوع تغذیه ، نوع کار و فعالیت ، کمی استراحت ،

کمی تحرک و مشکلات روحی و روانی از عوامل بسیار مؤثر در ایجاد سؤهاضمه هستند .

سؤ هاضمه به صورت دل درد ، نفخ ، اسپاسم ، ترشح کردن معده ، اسهال ، یبوست و یا بد هضم شدن غذا در افراد ظاهر می شود . متأسفانه شمار افراد مبتلا به

سؤ هاضمه بسیار زیاد بوده و روز به روز به تعداد آن ها اضافه می شود و در صورتی که این افراد بخواهند جهت درمان خود از دارو استفاده کنند عوارض

مصرف داروهای شیمیایی باعث نگرانی آن ها خواهد بود .

خوش بختانه برای اکثر مشکلات سؤ هاضمه داروهای گیاهی بسیار خوبی وجود دارند که ضمن اثرات مفید به علت عدم عوارض جانبی می توان آن ها را سالیان

دراز مصرف کرد .

قبل از توضیح چند نمونه از گیاهان مورد مصرف در سؤ هاضمه ، عواملی که می توانند در جلوگیری از سؤ هاضمه بسیار مؤثر باشند یادآوری می شود .

تغذیه :رعایت رژیم غذایی مناسب حاوی مواد متنوع پروتئینی ، چربی ، کربوهیدرات ، میوه و سبزیجات تازه بسیار ضروری است . وجود الیاف گیاهی که بیش

تر از طریق خوردن میوه و سبزیجات به بدن می رسد در هضم ، جذب و دفع مواد غذایی بسیار مهم است . سبوس گندم در نان های سبوس نگرفته از مهم ترین

منابع الیاف گیاهی است . عدم تنوع مواد غذایی به خصوص در طولانی مدت باعث به هم خوردن وضعیت هضم ، جذب و دفع می شود و انواع عوارض سؤ

هاضمه را ایجاد می کند . نکته ی مهم در تغذیه خوب تنوع و میزان مصرف غذایی است که باید به طور مرتب مصرف شود . مصرف فیبرهای گیاهی که از

طریق میوه و سبزیجات به بدن می رسند نه تنها در جلوگیری از سؤ هاضمه نقش دارند بلکه پس از ورود به بدن با جذب آب حجیم شده و باعث سهولت دفع مدفوع

می شوند و از توقف طولانی مواد در روده ی بزرگ و در نتیجه از جذب بیش از اندازه ی چربی ، کلسترول جلوگیری می کنند ، همین طور در جذب و دفع مواد

تعادل برقرار می سازند و در نتیجه بسیاری از مشکلات و از جمله چاقی کاهش می یابد . هم چنین فیبرهای گیاهی می توانند با این عمل ازیبوست که خود عامل

مشکلات متعددی است جلوگیری کنند .

تحرک :تحرک و ورزش از عوامل بسیار مهم برای سلامتی انسان به خصوص در جلوگیری از سؤ هاضمه است . تحرک و ورزش باید به طور منظم انجام شود

و پیوسته تداوم داشته باشد . نداشتن تحرک در ایجاد پیوست دخالت دارد . جالب است که بدانید ، امسال شعار سازمان جهانی بهداشت : " تحرک رمز

سلامتی" است . تحرک و ورزش در کاهش قند خون ، فشار خون ، چربی و کلسترول افرادی که از این عوامل رنج می برند تأثیر خوبی دارد .

عوامل روحی ، روانی: با توجه به این که وظیفه ی همه ی اعضای بدن ، تحت تأثیر فرمان های اعصاب است ، استرس ، دلهره ، تشویش ، نوع کار و خلاصه

عوامل اطراف زندگی شخص می توانند از طریق مختل کردن کار معده و روده ، عمل هضم و جذب و دفع را مختل کرده و مشکلات مربوط به سؤ هاضمه را ایجاد

کند ، لذا باید از عوامل استرس زا دوری کرد و کوشید تا آرامش حفظ شود . هم چنین استراحت و خواب از عواملی هستند که به آرامش کمک کرده و در

سلامت انسان دخالت مستقیم دارند .

عوامل ذکر شده جهت سلامتی و به خصوص جلوگیری از سؤ هاضمه در درجه ی اول اهمیت قرار دارند ولی در صورتی که با توجه به رعایت آن ها ، باز هم

عوارض سؤهاضمه وجود داشته باشند می توان از داروهای گیاهی در بسیاری از موارد کمک گرفت .

دارو درمانی : از گذشته های دور گیاهان اسانس دار جهت تهیه ی ادویه جات به عنوان افزودنی به غذاها ، از اهمیت خاصی برخوردار بوده است . مطالعات

جدید نشان می دهد که ادویه جات ( مخلوط گیاهان اسانس دار ) مانند داروها ، در سلامتی و تنظیم بسیاری از اعمال بدن مانند تحریک برای هضم ، جذب و یا

دفع ، یا تقویت معده و اشتهاآوری تأثیر بسزایی دارند . امروزه بیش از بیست اثر فیزیولوژیک و فارماکولوژیک از اسانس ها به اثبات رسیده است . مهم ترین این

آثار عبارت اند از اثرات ضد نفخ ، ضد درد ، ضد اسپاسم ، ضد میکروب ، ضد قارچ ، محرک ، ضد انگل و موارد دیگر .

هم چنین آروماتراپی ( AROMATHERAPY ) یا رایحه درمانی که برای تسکین و یا درمان بیماری ها از قدیم مورد استفاده بوده در سال های اخیر

دوباره مورد توجه و کاربرد قرار گرفته است . یکی از کاربردهای رایحه درمانی ، در دفع مشکلات سوء هاضمه است .

گیاهانی از جمله نعنا، گشنیز، بادرنجبویه ، زیره ،رازیانه ، شوید ، جعفری از سبزی های خوراکی مشهوری هستند که سالیان دراز به عنوان گیاهان دارویی ضد درد

، ضد نفخ ، ضد اسپاسم ، اشتها آور، مقوی معده ومحرک مورد استفاده قرارگرفته اند درسال های اخیر واز زمان انقلاب صنعتی دراروپا به بعد ، این گیاهان به

صورت فرآورده های دارویی به بازار عرضه شده اند . درادامه ی مقاله به سه نمونه از این گیاهان که بیش تر در فرآورده های دارویی مصرف می شوند اشاره

می شوند .

نعنا : گیاهی است علفی که به نام MENTHA درجهان مشهور است . از این گیاه بیش از 30 گونه درجهان وجود دارد که اکثر آن ها به عنوان سبزی

خوراکی مصرف دارند . باوجودی که همه نعنا را می شناسند ولی اطلاعات علمی افراد درباره ی آن بسیار کم است . باید دانست که از بین همه ی گونه های

نعنا فقط چند گونه از نظردارویی نعنا که بیش تر از همه درصنعت دارسازی مورد مصرف است MENTHA PIPERITA و MENTHA

SPICATA هستند اولی به نام PEPPEMINT و دومی به نام SPERMINT مشهور است . گیاه نعنا از خانواده ی LABIATAE (نعنا

) است . اسانس گونه های دارویی نعنا به علت داشتن ترکیباتی از جمله CARVONE وMENTHOL یکی ازپرمصرف ترین اسانس ها است .هم

چنین در بین اسانس های مورد مصرف درمحصولات بهداشتی به خصوص درخمیردندان ها دارای مقام اول است .به طور کلی نعنا واسانس آن دارای خواص

ضددرد ، ضد نفخ ، ضد اسپاسم ، محرک معده ، اشتها آور ، خوش بو کننده وضد میکروب است . درسال های اخیر گذشته از داروهای خوارکی نعنا داروهای

موضعی از آن تهیه شده است که جهت دردهای سطحی دست ، پا ، کمر دردهای ماهیچه ای مصرف می شود . محصولات دیگر اسانس نعنا به عنوان ضد احتقان

بینی درسرما خوردگی ها ست که باعث بازشدن بینی و راحت نفس کشیدن می شود .

گشنیز : گیاهی است که بانام علمی CORIANDER SATIVUM از خانواده ی جعفری . قسمت مورد استفاده ی آن برگ ومیوه های آن است .

برگ گشنیز ، بیش تر به حالت تازه ، یکی ازپرمصرف ترین سبزیجات است . میوه ی گشنیز یکی از مهم ترین منابع اسانس درصنایع داروسازی وآرایشی بهداشتی

است . این میوه دارای اثر ضددرد ، ضد نفخ ، ضد اسپاسم ، مقوی معده ، اشتها آوروضد میکروب است . باتوجه به این که دراسانس میوه ی گشنیز ترکیبات

خوشبویی از جمله LINALOOL (لینالول ) وجود دارند ، از آن درصنایع آرایشی ، درتهیه ی مواد معطر به وفور استفاده می شود .

بادرنجبویه : گیاهی است بوته ای به نام علمی MELLISA OFFICNALIS که به نام ملیس ( MELLIS) درجهان مشهور است . این

گیاه که به طورتقریبی شباهتی به نعنا دارد از همان خانواده ی نعنا (LABIATAE) است . قسمت مورد استفاده ی آن ، برگ ها وشاخه های گلدار آن

است . این گیاه دارای اثرات خوب ضددرد ، ضد نفخ واسپاسم ،آرام بخش وتاحدی خواب آور است . بادرنجبویه به علت دارا بودن اسانس دارای بوی

مطبوعی است ویکی از پرمصرف ترین گیاهان دارویی است .

باوجودی که می توان از هرکدام از گیاهان فوق به طور جداگانه استفاده کرد ولی اکثر کارخانجات ترجیح می دهند که برای اثرات سریع تر وقوی تر از

فرمولاسیون دویاسه گیاه با هم استفاده کنند . یکی از داروهایی که از فرمولاسیون مخلوط سه گیاه فوق تهیه شده است قطره ی کارمنیت ( CARMINT

) است که از عصاره ی برگ نعنا و بادرنجبویه و میوه های گشنیز فرموله شده است . این قطره به علت دارا بودن سه عصاره و اسانس گیاهان مربوط به خود

، دارای اثر ایده آل ضد درد ، ضد نفخ و ضد اسپاسم است . با توجه به خوراکی بودن گیاهان به کار برده شده ، این قطره می تواند برای تمام افراد از نوزادان

گرفته تا افراد مسن مورد استفاده قرارگیرد . فقط میزان مصرف در هر مورد متفاوت بوده و طبق راهنمای داروست . قطره کارمینت با هیچ دارو و غذایی

دارای تداخل نبوده و می توان آن را در هر شرایط سنی و جنسی ای مصرف کرد . با توجه به بی ضرری آن ، در صورت احتیاج می توان در روز چند مرتبه

از آن در موارد نفخ ، درد و اسپاسم استفاده کرد . هم چنین می توان در صورت سؤ هاضمه ی دائمی آن را سالیان دراز مصرف کرد . برای راهنمایی بیش

تر مصرف کنندگان ، باید گفت ، هستند افرادی که به طور مداوم با خوردن هر وعده غذا ، معده ی آن ها ناراحت شده و احساس سنگینی ، درد ، نفخ ، و یا اسپاسم

می کنند که در این صورت باید قطره ی کارمینت را با هر وعده ی غذا و با شروع غذا خوردن استفاده کنند . افراد دیگری هستند که نمی دانند چه موقع احساس

ناراحتی خواهند کرد و گاهی دچار نفخ ، درد و اسپاسم می شوند ، در این مورد هر گاه احساس ناراحتی پیش آید می توان از قطره کارمینت استفاده کرد که در این

صورت پس از 15 تا 20 دقیقه اثر دارو کامل شده و فرد احساس راحتی می کند . در حقیقت کارمینت دارای دو نوع اثر سریع و مدت دار است . اثر

سریع آن پس از حداکثر بیست دقیقه ظاهر می شود و نفخ و دل درد را از بین می برد و اثر دوم آن که غیر سریع است تا چند ساعت و یا یک روز دوام داشته و اثر

ضد دردی را در کل بدن اعمال می کند . کارمینت هم چنین دارای اثر ایده آلی در مشکلات قبل و حین قاعدگی ( دل درد و نفخ ) بوده و به علت داشتن

بادرنجبویه در این گونه موارد دارای اثر آرام بخش است . یک تحقیق کلینیکی دانشگاهی نشان داده است که قطره ی کارمینت نفخ زنان تازه سزارین شده را در

عرض بیست دقیقه مهار کرده و باعث آرامش آن ها شده است . نکته ی بسیار با اهمیتی که مورد سؤال بسیاری از افراد است این که آیا می توان به جای نعنا و یا

داروهای موجود ، از عرق نعنا یا عرقیات طبی دیگر برای رفع سؤ هاضمه از جمله نفخ و درد استفاده کرد . باید اضافه کرد در صورتی که عرق نعنا در

شرایط استریل تهیه شده باشد و دارای آلودگی میکروبی و قارچی نبوده و غلظت اسانس موجود در آن کافی باشد مصرف آن بلامانع است ، در مواردی عرقیات

موجود در بازار پس از مدتی نگه داری آثار کپک و کدر شدن و رسوب در آن ها دیده می شود که نشانه ی آلودگی آن هاست . به طور اساسی محصولات

دارویی مایع مانند قطره و شربت ها از نظر آلودگی بسیار حساس هستند به همین دلیل فرآورده هایی که توسط کارخانجات داروسازی تهیه می شوند استریل بوده و

دارای آلودگی یا قارچی نیستند . بنابراین برای اطمینان باید از داروهای ساخته شده توسط کارخانجات داروسازی استفاده کرد و این مسئله به خصوص برای

کودکان بسیار اهمیت دارد مگر آن که از استریل بودن عرقیات طبی مطمئن باشیم .

به قلم : محمد حسین صالحی سورمقی(  دکترای تخصصی داروسازی از انگلستان  )
و تصحیح : محسن 
------------------------------------------------------------------
علایم و درمان فشار خون

چاقى و اضافه وزن به طور قطع با فشارخون بالا ارتباط دارد. شیوع این مشکل در افراد جوان دچار اضافه وزن دو برابر و در افراد مسن و چاق ۵۰ درصد

بیشتر از افراد داراى وزن طبیعى است. در مردان به ازاى هر ۱۰ درصد افزایش وزن، فشار خون ۶‎/۶ میلیمترجیوه بالاتر مى رود.
اکثر افراد مبتلا به پرفشارى علایمى  ندارند، اما این مشکل مى تواند آسیب هاى حاد یا مزمن به بخش هاى مختلف بدن وارد کند. در مغز این مشکل به مویرگ هاى

خونى آسیب مى رساند، در نتیجه سکته مغزى بروز مى کند. در چشم ها، پرفشارى سبب آسیب به مویرگ هاى خونى و بروز اختلال بینایى و در کلیه ها نیز سبب

نارسایى کلیه مى شود. ممکن است علایمى   از قبیل سردرد، دردهاى قفسه سینه و تنگى نفس نیز بروز کند.
مواردى از پرفشارى که در حد مرز هستند، اغلب بدون درمان باقى مى مانند. درمان غیردارویى با  کاهش مصرف نمک در رژیم غذایى، ترک سیگار، انجام

ورزش منظم و استفاده از روش هاى شل کردن عضلات امکانپذیر گاهى مواقع داروهاى ضد فشارخون نیز تجویز مى شوند.
غذاهاى مفید
اغلب پزشکان بر این باورند که افراد دچار پرفشارى، نیاز به کاهش دریافت سدیم دارند. پتاسیم و کلسیم اضافى نیز مى تواند به کاهش فشارخون کمک کند.
ـ موز، زردآلو، انجیر، گریپ فروت، هلو، انگور و آلو میوه هایى سرشار از پتاسیم هستند و سیب زمینى، سیر، بروکلى، کدو سبز، قارچ و گوجه فرنگى و سبزى ها

سرشار از پتاسیم هستند. حبوبات نیز از این نظر غنى اند. میوه ها و سبزى ها داراى مقدار کم  سدیم هستند و باید به وفور مصرف شوند. در مطالعات

مقایسه اى میان گیاه خواران با افراد غیرگیاه خوار، مشاهده شده است که متوسط فشارخون گیاه خواران کمتر است. یکى از علل این تفاوت را دریافت بیشتر

پتاسیم در گیاه خواران دانسته اند.
ـ مرکبات، توت ها و سبزى هاى داراى برگ سبز،  منابع خوب ویتامین ث هستند. دریافت کم این ویتامین با پرفشارى ارتباط دارد. مصرف مکمل ویتامین ث

درافراد دچار پرفشارى و همچنین افراد سالم سبب کاهش فشارخون مى شود.
ـ گوشت و مرغ طبخ شده بدون نمک براى افراد دچار پرفشارى توصیه مى شود. براى معطرکردن گوشت مى توان از سبزیهاى معطر، ادویه ها و میوه ها استفاده

کرد. به عنوان مثال براى گوشت گوسفند از مرزنگوش و مریم گلى، براى مرغ از شوید و ترخون و براى جگر از پرتقال مى توان استفاده کرد.
ـ ماهى تازه،  منجمد یا کنسروشده بدون آب نمک هم مفید هستند.
ـ  سبزى هاى ریشه اى مانند سیب زمینى، همچنین برنج، ماکارونى، رشته ها و حلیم  بدون نمک و همچنین مواد نشاسته اى داراى سدیم کم هستند و مى توان به عنوان

پایه اى براى وعده غذایى از آنها استفاده کرد.
ـ دانه کنجد و سبزى هاى برگ سبز، منابع کم سدیم و تأمین کننده کلسیم هستند.
ـ سیر نیز به کاهش فشارخون کمک مى کند.
از چه غذاهایى باید پرهیز کرد؟
ـ از مصرف سوسیس، کالباس، کنسرو گوشت، برگرها و سایر فرآورده هاى گوشتى به علت دارا بودن مقادیر بالاى سدیم باید پرهیز کرد. سبزى هاى

کنسروشده در آب نمک، زیتون شور، چیپس و سایر تنقلات شور نیز نباید مصرف شوند.
ـ ماهى دودى یا کنسروشده و تن ماهى سرشار از سدیم هستند.
ـ سس ها،  سوپ ها، قرص هاى گوشت، کنسرو لوبیا و سایر غذاهاى آماده مصرف مى تواند سبب تشدید بیمارى شود.
ـ مصرف الکل با فشاربالا ارتباط داشته و مى تواند سبب تشدید بیمارى شود.
ـ در طبخ به جاى کره و روغن نباتى جامد بهتر است از روغن زیتون، سویا و کانولا استفاده کرد.
ـ مواد حاوى کافئین از قبیل قهوه، چاى، نوشابه هاى کولا و شکلات، سبب افزایش فشارخون مى شوند و باید در حد اعتدال مصرف شوند.
ـ کاهش وزن و حفظ وزن طبیعى از ارکان اساسى هر برنامه طراحى شده براى مقابله با پرفشارى هستند.
ـ نیاز روزانه یک فرد بزرگسال به نمک یک دهم قاشق چاى خورى است. مقادیر بیشتر نمک فقط در شرایط آب و هوایى گرم لازم است. در این موارد یک قاشق

چاى خورى نمک کافى خواهد بود.
ـ براى کاهش فشارخون پیاده روى سریع ۳۰ تا ۴۵ دقیقه در روز و ۳ تا ۵ بار در هفته توصیه مى شود.
ـ مصرف سیگار سبب تشدید پرفشارى شده بنابراین توصیه به ترک سیگار مى شود.

----------------------------------------------------------
آیا علت سرفه شما برونشیت است؟


علائم اولیه برونشیت (التهاب مجاری هوایی بزرگ ریه) ممکن است مانند سرماخوردگی به نظر برسد،اما بر خلاف سرماخوردگی علائم ادامه خواهد یافت، مگر

اینکه برای درمان به نزد دکتر بروید.
برخی از علائم هشداردهنده برونشیت اینها هستند:

*سرفه مداوم که در شب بدتر می‌شود، و ممکن است خشک یا خلط‌‌‌دار یا تحریک‌کننده باشد؛ و تا دو هفته طول بکشد.

*تنگی تنفس، خس خس هنگام نفس کشیدن، یا احساس فشار بر روی قفسه سینه.

*صدای تلق و تلوق در قفسه سینه.

*تب.

*گلودرد یا احساس سوزش در گلو.

================================================================
تأثیر سویا در کاهش پوکى استخوان زنان

مصرف سویا پوکى استخوان را در زنان درحد زیادى کاهش مى دهد. به نوشته نشریه تغذیه، سویا حاوى ترکیباتى است که مشابه استروژن عمل مى کند ولى

عوارض این هورمون را ندارد.ترکیباتى موسوم به «ایزوفلاون» که در سویا وجود دارد علاوه بر افزایش تراکم استخوان موجب افزایش سلامت قلب و

عملکرد شناختى هم مى شود.
---------------------------------------------------------------
با سیر و پیاز به جنگ سرطان بروید!


توصیه دانشمندان این است که هر روز مقداری سیر و پیاز در رژیم غذایی خود داشته باشید.
دلیل این توصیه وجود بیش از 30 نوع ترکیبات شیمیایی مختلف در سیر و پیاز است که با عوامل سرطان‌زا می‌جنگند.

از جمله مهمترین این مواد می‌توان به دی‌آلیل سولفاید کوئورستین اشاره کرد که به خصوص با عوامل سرطان‌زایی نظیر نیتروزآمین‌ها و آفلاتوکسین‌ها که در ایجاد

سرطان معده، ریه و کبد نقش دارند مبارزه می‌کنند.

تحقیقات مؤسسه ملی سرطان آمریکا، نشان می‌د‌هد در بخش‌هایی از ایالت جورجیا که مرکز رویش پیاز معروف ویدالیا است، تعداد اشخاص مبتلا به سرطان معده،

نصف سایر بخش‌های جورجیا و یک سوم تعداد مبتلایان به سرطان در بقیه نواحی آمریکا است.

همچنین دانشمندان دانشگاه هاروارد با مخلوط کردن سیر خرد و له شده در آب آشامیدنی جانوران آزمایشگاهی آنها را در مقابل سرطان مصون ساختند.

دکتر مایکل وارگوویچ در مرکز سرطان اندرسن در هوستون طی تحقیقی دریافته است که مصرف سیر و پیاز به دلیل وجود آللیل سولفاید در آنها تا 75 درصد از

سرطان جلوگیری می‌کند، همچنین ترکیب فوق قادر به جلوگیری از سرطان سینه به میزان 70 درصد است.

توصیه اغلب کارشناسان اولویت مصرف انواع رنگی پیاز به دلیل دارا بودن رنگ‌دانه‌هایی است که خاصیت آنتی اکسیدانی قوی دارند.


===============================================================
قرصهای خواب آور و آرام بخش


 قرصهای آرام بخش (TRANQUILIZERS/SEDATIVES)  داروهایی میباشند که با سرکوب سیستم اعصاب مرکزی (CNS) 

باعث ایجاد آرامش، تمدد اعصاب، کاهش اضطراب و استرس، خواب آلودگی، سرخوشی، کندی تنفس، کاهش حس تعادل، شل شدن عضلات، قضاوت مختل و

واکنشهای کند و مردد می شوند. مصرف دوز بالای این دسته از داروها میتواند به از دست رفتن هوشیاری و حتی مرگ بیانجامد.

اثرات اصلی آرام بخش ها:

1-ضد اضطراب (ANXIOLYTIC)

2-خواب آور (HYPNOTIC)

3-ضد اسپاسم (گرفتگی)(ANTISPASMODIC)

4-ضد تشنج (ANTICONVULSANT)

5-فراموشی آور (AMNESIC)

تقسیم بندی آرام بخش ها:

1- بنزودیازپین ها (BENZODIAZEPINES): آرام بخش، خواب آور، ضد اضطراب، ضد تشنج، فراموشی آور و شل کننده عضلات

میباشند.

Diazepam دیازپام                                          
Oxazepam  اکسازپام
Lorazepam  لورازپام
Chlordiazepoxide  کلردیازپوکساید
Alprazolam آلپرازولام
Bromazepam برومازپام
Clobazam  کلوبازام
Clonazepam کلونازپام
Clorazepate کلرازپام
Estazolam  استازولام
Flunitrazepam فلونیترازپام
Flurazepam  فلورازپام
Halazepam  هالازپام
Ketazolam کتازولام
Loprazolam لوپرازولام
Lormetazepam لورمتازپام
Medazepam مدازپام
Midazolam میدازولام
Nitrazepam نیترازپام
Nordazepam  نوردازپام
Prazepam  پرازپام
Quazepam  کوآزپام
Temazepam تمازپام
Tetrazepam  تترازپام
Triazolam  تریازولام

2-باربیتورات ها(BARBITURATES): آرام بخش، خواب آور، ضد تشنج و بی هوش کننده میباشند. باربیتوراتها قوی تر از بنزودیازپین ها

میباشند و امروزه عمدتا به عنوان داروی ضد تشنج و القاء کننده بی هوشی مصرف میگردند.

Sodium Amytal) Amobarbital) آموباربیتال
Aprobarbital  آپروباربیتال
Butabarbital بوتاباربیتال
Butalbital  بوتالبیتال
Hexobarbital  هگزوباربیتال
Methylphenobarbital متیل فنو باربیتال
Pentobarbital پنتوباربیتال
Phenobarbital  فنوباربیتال
Secobarbital  سکوباربیتال
Sodium thiopental سدیم تیوپنتال
Talbutal  تالبوتال
Thiobarbital تیوباربیتال

3-داروهای ضد افسردگی(ANTIDEPRESSANT): ضد افسردگی و ضد اضطراب بوده و برخی از آنها (سه حلقه ای ها) برای تسکین

دردهای مزمن تجویز میگردند.

Fluoxetine فلوکستین
Sertraline سرترالین
Venlafaxine ونلافاکسن
Citalopram سیتالوپرام
Paroxetine پاروکستین
Escitalopram اسیتالوپرام
Fluvoxamine فلووکسامین
Duloxetine دولوکستین
Bupropion بوپروپیون
Amitriptyline  آمیتریپتیلین
Dothiepin دوتیپین

4-آنتی هیستامین ها(ANTIHISTAMINES): کاهنده واکنشهای حساسیتی و آرام بخش میباشند. برخی آنتی هیستامین های خواب آور و آرام

بخش عبارتند از:

diphenhydramine دیفن هیدرامین
dimenhydrinate  دیمن هیدرینات
doxylamine دوکسیلامین

5- ضد روان پریشی ها(ANTIPSYCHOTICS): در درمان اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی، اختلالات هذیانی، جنون ها و دیگر اختلالات روان

پریشی تجویز میگردند. (از ذکر آنها خودداری میکنیم)

6- سایر قرصهای آرام بخش و خواب آور:

zolpidem زولپیدم
alpidem آلپیدم
Zaleplon  زالپلون
eszopiclone  اسزوپیکلون
ramelteon  راملتیون
methaqualone  متاکوآلون
ethchlorvynol اتکلروینول
chloral hydrate  کلرال هیدارت
meprobamate  مپروبامات
glutethimide  گلوتی تیمید
methyprylon  متیپریلون
gamma-hydroxybutyrate  گاما هیدروکسی بوتیرات
ethyl alcohol  اتیل الکل
diethyl ether  دی اتیل اتر
methyl trichloride متیل تری کلراید
Zopiclone زوپیکلون

موارد مصرف:

1-کاهش استرس و اضطراب.
2-درمان بی خوابی.
3- تسکین  و کاهش گرفتگی و تنش عضلات.
4-کاهش علایم محرومیت از الکل و مواد مخدر.
5-درمان حملات وحشت زدگی.
6-تسهیل تستهای  تشخیص پزشکی نظیرآندوسکوپی.
7-افزایش اثر بی حس کننده های موضعی و بیهوشی عمومی.
8-درمان پسیکوز (روان پریشی)
9-فراموشی پیش گستر قبل از اعمال جراحی.

موارد منع مصرف:

1-همراه با الکل و سایر مواد مخدر و روانگردان.
2-ناهماهنگی حرکتی و ضعف عضلانی.
3-کاهش اکشیژن خون.
4-آب سیاه (گلوکوم)
5-وقفه تنفسی حین خواب (آپنه)
6-حساسیت به آرام بخش ها.
7-نارسایی شدید کلیوی (دیالیز)
8-افسردگی شدید (تمایلات خودکشی)
9-بیماریهای مزمن تنفسی.
10-نارسایی شدید کبدی نظیر سیروز کبدی.
11-حاملگی و شیردهی.(تحت نظر پزشک)
12-افراد بالای 65 سال(تحت نظر پزشک)

عوارض جانبی:

1-خواب آلودگی و خستگی صبح روز بعد از مصرف.در صورت بروز این علایم از رانندگی  و کار کردن با ماشین آلات خودداری کنید.

2-عدم هماهنگی عضلات، ضعف، سرگیجه، گیجی، آلرژی، تاری دید، توهم، بی حالی، تعریق، خشکی دهان، بثورات جلدی و سر درد.

3-اشکال در گفتار، حافظه و قضاوت.

4-حالت تهوع، استفراغ و سوزش سردل.

5-ایجاد فراموشی پیش گستر(خاطرات اخیر به یاد نمی مانند).

6-خشونت طلبی و پرخاشگری،بی خوابی، تحریک پذیری، افسردگی و اختلال در حفظ تعادل.

عوارض دراز مدت:

1-ایجاد تحمل(TOLERANCE): به نیاز مصرف بیشتر دارو برای تاثیر و احساس مشابهی که پیشتر با مصرف مقادیر کمتر همان دارو حاصل می شد،

اطلاق میگردد. مصرف کننده به مرحله ای میرسد که دیگر افزایش دوز مصرفی آرام بخش ها بی تاثیر خواهد بود. علایم ایجاد تحمل: دل درد، بی قراری،

سرگیجه، رعشه، افسردگی، ترسهای غیر منطقی، پارانوئید و دمدمی مزاجی.

2-وابستگی(DEPENDANCY): پس از ایجاد تحمل و افزایش دوز مصرفی و مصرف مداوم داروهای آرام بخش در فرد وابستگی روانی و جسمانی

نیز ایجاد میگردد. هنگامی هم که مصرف کننده بطور ناگهانی مصرف دارو را قطع میکند دچار علایم محرومیت(WITHDRAWL) میگردد. این

علایم شامل بی قراری، بی خوابی، اضطراب، تهوع، کرامپ شکمی، تپش قلب، لرز، رعشه، درد عمومی، اسهال، توهم، افسردگی، پارانویا، هذیان، کاهش اشتها،

حملات وحشت زدگی، پرفشاری خون، بی خوابی ، اسپاسم عضلات، حساسیت به نور و صدا، تشنج و مرگ میباشد. باربیتوراتها اعتیاد آور تر از بنزودیازپین ها

میباشند.

3-سوء مصرف و اور دوز(OVER DOSE): خطر مصرف این دسته از داروها به عنوان داروهای تفننی به ویژه باربیتوراتها زیاد است. مصرف

بیش از مقادیر تجویز شده نیز میتواند سبب مسمومیت و حتی مرگ  فرد گرد.

4- خودکشی با مصرف دوز بالای آرام بخش ها.

نکته مهم: مصرف الکل به همراه آرام بخشها به علت اثرات مشابه (کاهش فعالیت مغز و سیستم اعصاب مرکزی) مرگ بار بوده و میتواند فرد را به کما و یا

به کام مرگ بکشاند.

تداخلات دارویی:

1- الکل، داروهای ضد افسردگی، ضد تشنج ها و آنتی هیستامینها اثرات آرام بخش ها را مضاعف میکنند.

2-قرصهای ضد بارداری سرعت دفع داروهای خواب آور را کاهش میدهند.

3-سیگار سرعت دفع داروهای آرام بخش را افزایش داده و اثرات آنها را نیز کاهش میدهد.

راهنمای مصرف:

1-قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید تا دوز مناسب وضعیت جسمی شما برایتان تجویز گردد. همچنین از لحاظ تداخل با دیگر داروها و بیماریها مورد

بررسی قرار گیرید.

2-در صورتی که دچار تحریکات گوارشی می شوید آنها را همراه با غذا میل کنید.

3-هیچگاه بطور ناگهانی اقدام به قطع مصرف آنها نکنید. و برای قطع آنها ابتدا با پزشکتان مشورت کنید.

4-هیچگاه این داروها را به همراه الکل و دیگر مواد مخدر و روانگردان مصرف نکنید.

5-به خاطر داشته باشید قرصهای خواب آور درمان موقتی بی خوابی میباشد. چنانچه برای مدت طولانی از آنها استفاده کنید و سپس مصرف آنها را قطع کنید،

بی خوابی شما تشدید میگردد. تا آنجا که ممکن است دوز پایین دارو را مورد مصرف قرار دهید.

6-حداکثر مدت زمان مجاز مصرف آرام بخش ها 2-4 هفته پیاپی و هفته ای 2-3 مرتبه میباشد.

7-قرصهای خواب آور را نیم ساعت قبل از خواب مصرف کرده و پس از مصرف از کشیدن سیگار اجتناب ورزید.

8-داروهای مسکن و خواب آور را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

9-مصرف مداوم قرصهای خواب آور خواب عمیق و همراه با رویا را سرکوب کرده و خواب را سبک میکنند.

10-معمولا صبح روز بعد شما احساس خستگی و گیجی اندکی خواهید داشت. بنابراین تا بی اثر شدن کامل اثرات آنها از انجام فعالیتهایی که نیاز به هوشیاری

کامل دارند خودداری کنید.

11-جای استفاده از قرصهای خواب آور اصول بهداشت خواب   را رعایت کنید.


-------------------------------------------
عصاره انگور فشار خون را کاهش می دهد

 مصرف عصاره دانه انگور در کاهش عوارض سندرم متابولیک به ویژه کاهش میزان فشار خون سودمند است .
تحقیقات نشان می دهد, با مصرف عصاره دانه انگورمیزان فشار خون بیشینه حدود 12 میلی متر جیوه و میزان فشار خون کمینه حدود 8 میلی متر جیوه کاهش

می یابد.
سندرم متابولیک نوعی اختلا‌ل زمینه سازبیماری های قلبی - عروقی است که با افزایش کلسترول و فشار خون , چاقی شکمی و افزایش مقاومت در برابر

هورمون انسولین تظاهر می کند .
========================================================

ساعت بیولوژیک بدن


شما   "سحر خیز" میباشید  یا "شـب زنده دار"؟ آیا تاکنون شـده کـه زودتـر از زنـگ سـاعـت  به طـور خـودکــار از خواب برخیزید؟ بطور کلی ساعت

درونی بدن شما به شما کمک می کـنـد تا فعالیت خود را در ساعات روز افزایش داده و در تــاریکی و شب هنگام از شدت آنها بکاهید و به استراحت بپـردازیـد.

هـمـچـنـین چـرخـه خـواب  و بـیــداری، فـعالیت و اسـتـراحت، حرارت بدن، بـرونـده قـلـب، مـصـرف اکسیژن و مـیـزان ترشح غدد درون ریز توسط همین ساعت

بیولوژیک بدن تنظیم می گـردنـد. سـاعــت بیولوژیک مختص انسانها
نبـوده و تـمـام مـوجـودات زنـده از بــاکتری ها گرفته تا خود انـسـانها  واجد چنین ساعتی میباشند. در تنظیم ساعت بیولوژیک بدن 3 عضو با یکدیگر همکاری

میکنند:

1- گیرنده های نور واقع در چشمها
2- بخشی از هیپوتالاموس بنام SCN
3- غده صنوبری

هنگامی که نور (بطور طبیعی نور خورشید) به چشمها میرسد گیرنده های نور آن را به هیپوتالاموس مغز مخابره میکنند سپس هیپوتالومس به غده صنوبری که

چشم سوم نیز نامیده میشود، فرمان میدهد که ملاتونین ترشح کند. در واقع تولید ملاتونین نسبت به دو عامل نور و حرارت حساس میباشد. هنگامی که نور و

حرارت کاهش می یابد ما احساس خواب آلودگی خواهیم کرد چرا که تولید ملاتونین افزایش می یابد. ملاتونین در غیاب نور و در شب تولید میگردد بطوری که

میزان ملاتونین در شب 10 برابر میزان آن در روز میباشد. میزان ترشح و تولید ملاتونین در افراد مسن کاهش می یابد. از این رو آنها صبها زودتر از

خواب برمیخیزند. بر هم خوردن تنظیم ساعت درونی و ناهمخوانی آن با محیط پیرامون و شبکه اجتماعی منجر به بروز بی خوابی مزمن، هواپیمازدگی و اختلال

خواب درشاغلینی که در دو شیفت کار میکنند، میگردد.

شما میتوانید با اندازه گیری دمای بدن و سطح هوشیاری خود در طی شبانه ریز پی ببرید که آیا جزو دسته سحر خیزها میباشید و یا شب زنده داران. در جه

حرارت بدن افراد سحر خیز معمولا در پیش از ساعت 8 بعد از ظهر کاهش می یابد. این افراد از لحاظ آناتومی انعطاف ناپذیر بوده و اوج حرارت بدن و سطح

هوشیاری آنان در اوایل بعد از ظهر می باشد. اما افراد شب زنده دارانطباق پذیری بیشتری دارند. در افراد سحر خیز ملاتونین کمتری ترشح میگردد بنابراین

بیشتر در معرض اختلالات خواب قرار دارند.

مترونوم بدن

5 ریتم مختلف حاکم بر بدن میباشند:

1-ULTRADIAN(کمتر از 24 ساعت)

2-CIRCADIAN(تقریبا 24 ساعت)

3-CIRCASEPTIAN(هفت روزه)

4-CIRCATRIGINTAN(یک ماهه)

5-CIRCA-ANNUAL(یک ساله)

 ULTRADIAN: ضربان قلب (هر ثانیه یک بار) - تنفس (هر 6-4 ثانیه) - امواج مغزی(کسری از ثانیه) - چرخه های 90

دقیقه ای شامل: گرسنگی-چرخه های ادراری و خواب آلودگی. هر سیکل خواب مرکب از 6-5 چرخه ULTRADIAN میباشد که هر کدام از آنها

60 تا 90 دقیقه بطول می انجامد. نخستین مرحله از این چرخه ها REM (حرکات سریع چشمها و رویا بینی) میباشد که 5 تا 15 دقیقه بطول می

انجامد. سپس مراحل بعدی یکی پس از دیگری ادامه یافته تا به مرحله چهارم میرسند. سپس 10 تا 15 دقیقه چرخه متوقف گشته و مجددا چرخه بعدی آغاز

میگردد. (طبیعت کاری کرده که چنانچه ما به اندازه کافی رویا نبینیم سرانجام به یک بیمار روانی و روانپریش تبدیل میگردیم).

CIRCASEPTAN:مجددا ضربان قلب-فشار خون-دمای بدن و سطح هورمونها را شامل میگردد. حتی میزان پس زدگی عضو پیوندی توسط بدن هر

هفت روز یک بار افزایش مییابد.

CIRCATRIGINTAN: سیکل قاعدگی را شامل میگردد. یک چرخه قاعدگی بطور متوسط 29 روز بطول می انجامد. که با سیکل قمری

هماهنگ است. جالب است بدانید زنانی که در یک اتاق بسر میبرند بمرور زمان در یک روز و همزمان  با یکدیگر قاعده خواهند شد.

CIRCA-ANNUAL: بطور مثال موارد افسردگی در فصل زمستان به اوج خود میرسد-کودکان در تابستان سریعتر رشد میکنند -م وارد خودکشی در

اردیبهشت ماه و تصادفات رانندگی در اواخر تابستان به اوج خود میرسند.

CIRCADIAN: متداولترین ریتم میباشد. درجه حرارت بدن، فشار خون، تقسیم سلولی، خواب و بیداری، استراحت و فعالیت ما همگی از یک الگوی

تکراری روزانه تبعیت میکنند بدون آنکه ما متوجه آن گردیم. سیکل شبانه روزی ما اندکی طولانی تر از 24 ساعت معمول میباشد و از 25 ساعت در افراد

20 ساله تا 24 ساعت  و 30 دقیقه در افراد بالای 60 سال متغیر میباشد. برخی کارشناسان نیز معتقدند که مدت این سیکل در تمام سنین یکسان بوده و

24 ساعت و 11 دقیقه میباشد.

چگونه میتوان سیکل شبانه روزی را اصلاح کرد؟ نور خورشید یکی از کارآمدترین گزینه هاست. چون نور خورشید قادر است ریتم شما را طبیعی کرده و به

حالت اولیه باز گرداند. بنابراین 15 تا 20 دقیقه در روز را زیر نور خورشید سپری کنید. با شناخت ریتم شبانه روزی خود سعی کنید  برنامه های روزانه

خود را مطابق با آن پی ریزی کنید. از سیکل 90 دقیقه ای خود غافل نشوید که در شما یک احساس گرسنگی ایجاد میکند. خواب نیمروزی اشکلالی ندارد اما

حتما از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد بیدار باشید.

یک ریتم شبانه روزی معمولی به شرح زیر میباشد:

7-6 صبح: دمای بدن افزایش می یابد. سطح هورمونهای جنسی در اوج خود میباشند. سرعت سوخت و ساز بدن حداکثر است.

11-10 صبح: حداکثر هوشیاری و گوش بزنگی. بهترین زمان برای یادگیری و حفظ مطالب در حافظه کوتاه مدت می باشد.

13-12 ظهر: حداقل میزان انرژی و درجه حرارت بدن. آدرنالین کاهش می یابد. احساس خواب آلودگی نیمروزی حادث میشود.

3 بعد از ظهر: دمای بدن و آدرنالین مجددا افزایش می یابند. بهترین زمان برای یادگیری و به خاطر سپردن مطالب در حافظه بلند مدت است.

7-5 بعد از ظهر: درجه حرارت بدن و آدرنالین به اوج خود میرسند.بهترین زمان برای فعالیت بدنی و ورزش میباشد.

9 شب: ملاتونین افزایش  و سوخت و ساز کاهش می یابد.

11 شب: معمولا خواب آلودگی به حداکثر خود میرسد.

5-3 صبح:سطح هورمونها و دمای بدن به حداقل خود تنزل می یابند. خواب عمیق.

نکات بسیار سودمند در خصوص این پدیده که شما را در برنامه ریزی های روزانه تان  یاری میدهد:

1-اوج خواب آلودگی در ساعات 3 تا 6 صبح و 2 تا 4 بعد از ظهر میباشد.

2-اوج هوشیاری در ساعات 9 تا 11 صبح و 8 تا 10 شب می باشد.

3- در پاییز آسانتر میتوان لاغر شد تا در بهار. ما معمولا در زمستان بیشتر غذا میخوریم اما این عادت بدیست زیرا که در زمستان کالری تبدیل به چربی

میشود. در زمستان هیچگاه فعالیت بدنی خود را متوقف نسازید.

4- دارو را در اواخر صبح مصرف کنید (پیش از ظهر) زمانی که ترشحات معده به حداکثر خود میرسد.

5-قرار ملاقاتها و جلسات خود را در اواخر بعد از ظهر ترتیب دهید.

6-مقاومت قلب در ساعت 5 بعد از ظهر به حداکثر و در ساعت 9 صبح به حداقل خود میرسد به همین خاطر اغلب حملات قلبی در صبح روی می دهند.

7-حساسیت دندانها به درد بین ساعات 3 نیمه شب و 8 صبح به حداکثر خود و در ساعت 3 بعد از ظهر به حداقل خود میرسد بنابراین بهترین زمان برای

مراجعه به دندانپزشکی 3 بعد از ظهر میباشد.

8-شدت علایم و واکنش بدن به مواد حساسیت زا از ساعت  7 تا 11 شب به حداکثر خود میرسد. بنابراین در این ساعات بیشتر مراقب خود باشید.

9-حملات آسمی در ساعت 3 بعد از ظهر به حداقل و از ساعت 11 شب بتدریج افزایش یافته و در ساعت 6 صبح به اوج خود میرسد.

10-چنانچه قصد دارید تا شب را بیدار بمانید یک شام پر پروتئین و کم چرب میل کنید. و در روز نیز یک فنجان قهوه غلیظ بنوشید.


----------------------------------------------------------------
رابطه روغن زیتون بر عملکرد مثبت قلب

دانشمندان توصیه می کنند, در غذای روزانه مقادیری ازچربی های اشباع نشده مانند روغن های مایع گیاهی از جمله روغن زیتون گنجانده شود زیرا برعملکرد

قلب تاثیر مثبت دارد .
پایگاه اینترنتی انجمن قلب امریکا, چربی اشباع نشده مونو در روغن زیتون و کانولا و چربیهای اشباع نشده پلی هم در روغن سویا و ذرت است .
پیش ازاین محققان ارتباط میان رژیم غذایی مدیترانه ای وکاهش احتمال بیماری قلبی را ثابت کرده بودند.
این رژیم غذایی سرشار از چربیهای اشباع نشده مونو به ویژه روغن زیتون است.
سایر منابع چربیهای اشباع نشده مونو بادام زمینی , آجیل‌, اوکادو وزیتون است.
آجیل , دانه ها و ماهی منابع خوبی از چربیهای اشباع نشده پلی هستند
------------------------------------------------------------------

-------
پیشگیری از سر درد


سردردها... همه ما در طول عمرمان با سردرد مواجه شده ایم. وقتی سرمان در د می گیرد انگار همه روزمان را از دست داده ایم. سر کار نمی توانیم

تمرکز کنیم و همه امور زندگیمان مختل می شود.
اگر سر دردها شکل هر روزه به خود بگیرند مطمئنا باید به پزشک مراجعه کرد زیرا احتمال وجود هر نوع بیماری وجود خواهد داشت و غیر از آن راههایی وجود

دارند که بتوان این مشکل را که برای هر سن و سالی امکان وجودش هست را از بین برد.

- از مسکن استفاده کنید: مسکن ها اگر به اندازه مناسب مصرف شوند می توانند مفید باشند. اسپرین و استامینوفن ها از جمله داروهایی هستندکه به

سردردتان کمک میکنند. اما روزی بیش از دو قرص مصرف نکنید و اگر با بیش از دو قرص دردتان همچنان ادامه دارد حتما به پزشک مراجه کنید.

-دراز بکشید: اگر بتوانید برای نیم ساعت چشمانتان را روی هم بگذارید مطمئن باشید حال بهتری پیدا می کنید. کسانی که سردرد های میگرنی دارند نیز با

دراز کشیدن کمی بهتر می شوند.

از آفتاب دوری کنید: اگر دچار سر درد و به خصوص سر دردهای میگرنی هستید تاریکی اتاق کمک زیادی به شما می کند. از هر نوع نور شدید و حتی نور

صفحه کامپیوترتان بپرهیزید.

-کمپرس یخ بگذارید: اگر یک کیسه یخ و یا لباسی که با آب سرد شسته شده است را روی نقاط درد بگذارید برایتان مفید است. معمولا گذاشتن یخ پس از 20

 دقیقه درد را به شکل چشمگیری کاهش می دهد.

-به مسائل خوب فکر کنید:  اگر دچار استرس هستید بدانید که سر درد شما از همین موضوع ناشی می شود. پس صبر کنید . فکرهای مخرب را از

خود دور کنید و به مسائل امیدوار کننده بیندیشید.

-سیگار نکشید: سیگار کشیدن سر درد شما را بسیار بدتر خواهد کرد.

-دائما ورزش کنید: اگر برنامه مرتب ورزش برای خود بگذارید هم از نظر روحی و هم جسمی وضعیت بهتری پیدا خواهید کرد. پیاده روی کردن و دویدن

بهترین آنهاست.

- مواد کافئین‌دار نخورید: چای و قهوه ای که شما هر روز صبح می نوشید می تواند باعث سر درد شما شود. کافئین استرس را بالا می برد و این برای

ایجاد یک سردرد طولانی مدت کافی است. اگر به خوردن آنها عادت کرده اید با کم کردن مقدار آن در هر روز آن را به حداقل برسانید.

-خواب کافی داشته باشید: سعی کنید هر روز سر موقع از خواب بیدار شوید و به موقع به رختخواب بروید. خواب منظم به شما کمک خواهد کرد که کمتر به

حمله های میگرنی دچار شوید.

--------------------------------------------------------
میوه‌ای که غذای مغز است

: بارها شنیده‌ایدخوردن یک سیب در روز پزشک را دور می‌کند اما این بار بشنوید از محققان که می‌گویند با خوردن سیب از زوال ذهن جلوگیری کنید.
سیب و آب آن از صدمه سلولی مغز که در دوران سالمندی منجر به آلزایمر می‌شود جلوگیری می‌کند. اثر حفاظت بخش این میوه به آنتی اکسیدانهای موجود در آن

، ترکیبات شیمیایی که همه سلول‌های بدن به ویژه سلول‌های مغز و قلب را حفظ می‌کنند، مربوط می‌شود.
آنتی اکسیدان‌ها با خلع سلاح رادیکال‌های آزادی که به سلول‌ها آسیب می‌رسانند، عمل می‌کنند رادیکال‌های آزاد در بیماری قلبی هم دخالت دارند زیرا کلسترول بد را

اکسیده کرده منجر به سخت شدن عروق می‌شوند.
همچنین با وارد کردن آسیب به ژنتیک سلول‌ها در ایجاد سرطان و برخی بیماری‌های دژنراتیو مانند پارکینسون نقش دارند. این رادیکال‌ها از طریق آلودگی،

غذاهای سرخ شده در روغن، و فرآیندهای متابولیک وارد بدن می‌شوند.
به گزارش ای – دایتس محققان دانشگاه ماساچوست با انجام آزمایشات بر روی موش اثر حفاظت بخش سیب را در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد بررسی کرده و

دریافتند موش‌هایی که با آب سیب تغذیه شده بودند در تست ماز عملکرد بهتری داشتند.
آسیب مغزی اکسیداتیو نیز در این موش‌ها کمتر بود. یافته‌های فوق اثر حفاظت‌بخش سیب را تایید می‌کنند. نکته دیگر این که محققان می‌گویند محتوای

آنتی‌اکسیدانی آب گرفته شده از میوه‌های با پوست از قرص‌های دارای آنتی اکسیدان خالص بیشتر است.
مطالعات قبلی نیز نشان داده‌اند سیب حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان کوئرستین (quercetin) است که در کاهش ابتلا به سرطان، حملات قلبی، آب

مروارید، عود حملات نقرس و بهبود بیماری رفلکس اسیدی معده نقش دارد.
سیب تازه با پوست بهترین منبع این آنتی‌اکسیدان بوده و محتوای آنتی‌اکسیدانی سیب قرمز بیش از سیب سبز است.
به هر حال فقط به خوردن سیب اکتفا نکنید. زغال‌اخته ، پیاز و بسیاری مواد دیگر دارای ترکیبات آنتی اکسیدان هستند
------------------------------------------------------
چطور از بوی بد دهان خلاص شویم؟

شما زمانی می توانید از بوی بد دهانتان جلوگیری کنید که علت انرا بدانید. در 90% موارد این بوی بد به علت الوده بودن محیط دهان است.
جرمهایی که به علت وجود باکتری در دهان شما نقش می بندد عمده علت بوی بد دهان است. گاهی اوقات وجود عفونت و یا اشکالی در ریه ها باعث این بو ها

می شوند. سریع خوردن غذا یکی دیگر از علل این مشکل معرفی شده است.

بوی موادی همچون سیرها و یا پیاز می تواند از طریق خون وارد ریه ها شود و بوی بد دهان را پدید اورد. تنباکو نیز یکی دیگر از مقصران این ماجراست و 

چرک سینوسها و یا دیابت نیز مسبب بوی بد دهان شناخته شده اند.

چند راه برای جلوگیری از بوی بد دهان:

دهان خود را تمیز نگه دارید. این به معنی دو بار مسواک زدن و استفاده از نخ دندان در شبانه روز است. باقیمانده غذا میان دندانهای شما که سبب تشکیل

باکتریها می شود تنها با نخ دندان بیرون می اید.
زبان خود را نیز تمیز نگه دارید. پس از هر بار مسواک زدن زبانتان را هم با مسواک بشویید که محل رشد باکتری ها نشود.
دهانتان را مرطوب نگهدارید. بزاق دهان ضد عفونی کننده های خدادادی هستند و بوی بد دهان در اول صبح به علت کم شدن ترشح بزاق است.
دهانتان را بشویید. پس از هر بار غذا دهانتان را اب بکشید زیرا گشتن اب در دهانتان می تواند غذاهای باقیمانده را از دهانتان خارج کند.
نعناع بجوید. گر چه خشبو کننده های دهان سبب ریشه کن شدن بوی بد دهان نمی شوند اما برای دقایقی می توانند بوی غذایی که خورده اید را از بین ببرند.
خوراکی هایی که از اجتماع باکتری جلوگیری می کنند همچون هویج و بادام زمینی یا پنیر کم چرب را برای عصرانه انتخاب کنید.
این روشها برای جلوگیری از بیشتر شدن بوی بد دهان موثرند اما بهترین راه رای از بین بردن ان پیدا کردن علت اصلی ان است.


==========================================================
آوکادو «داروئی»

------------------------------------------------------------------

--------------

کلیات گیاه شناسی
آووکادو درختی است که ارتفاع آن به حدود 6 متر می رسد و درقسمت های گرم آمریکا و برزیل و غرب هندوستان پرورش می یابد . منشاء آووکادو آمریکای

جنوبی بوده که از آنجا به نواحی دیگر دنیا راه یافته است . برگهای این درخت ضخیم و سبز و گلهای آن کوچک و سبز رنگ است . میوه آن مانند گلابی و

درای پوستی سخت برنگ سبز تیره و یا سیاه است در حدود 400 نوع مختلف آووکادو وجود دارد که بعضی از آنها درای پوست صاف و سبز رنگ بوده ولی

پوست برخی از آنها سیاه و خشن است / مدرکی در دست است که نشان می دهد مایاها و اینکاها از این میوه استفاده می کرده اند .
 

ترکیبات شیمیایی:

آووکادو چرب است و درای اسیدهای آمینه مختلف مانند سیستین Cystine تریپتوفان Tryptophane و تیروسین Tyrosine می باشد .

در تحقیقات جدیدی که انجام شده وجود چند نوع آنتی بیوتیک در آووکادو ثابت شده است . دانه گیاه درای مقدار کمی ( در حدود 2 درصد ) روغن است

. این روغن غلیظ و سفت و به رنگ زرد مایل به سبز بوده که درای بو و طعمی مطبوع است . روغن دانه آووکادو درای حدود 7 درصد روغن های اشباع

شده مانند اسید پالمتیک Palmitic و اسید استئاریک Steraric Acid اسید آراشیدیک Arachidic Acid ، اسید میریستیک

Myristic Acid و در حدود 80 درصد روغن های اشباع نشده مانند اسید اولئیک Oleic Acid و اسید لینولئیک Linoleic

Acid می باشد . در یکصد گرم آووکادو مواد زیر موجود است :
خواص داروئی:


جوشانده برگهای آووکادو قاعده آور است .
آووکادو تقویت کننده معده است .
نفخ و گاز معده را از بین می برد .
برای درمان یرقان مفید است .
جوشانده برگهای آووکادو اسهال خونی را برطرف می کند .
آووکادو تقویت کننده بدن است .
آووکادو رشد بچه ها را جلو می اندازد زیرا درای مواد معدنی بسیاری است .
آووکادو خون ساز است و آنهایی که مبتلا به کم خونی هستند باید از آووکادو استفاده کنند .
آووکادو بدن را قلیایی کرده و تمیز می کند .
چون آووکادو شکر و مواد نشاسته ای کمی دارد برای آنهایی که بیماری قند دارند نیز مناسب است .
برای دوره نقاهت به مریض آووکادو بدهید . ضعف عمومی را برطرف می کند .
خستگی را برطرف می کند .
ناراحتی روده و معده را معالجه می کند .
بیخوابی را درمان می کند زیرا درای تریپتوفان است . اگر به کم خونی دچار هستید حتما با شام خود آووکادو بخورید .
برای درست کردن سس سالاد از آووکادو استفاده کنید .


طرز استفاده: روغن آووکادو درای ویتامین های مختلف مانند P ، C، K ، H ، E، D ، B، A می باشد . بنابراین ارزش غذایی زیادی دارد .


روغن آووکادو ضد رماتیسم است و اگر مفاصل شما درد می کند آنرا با روغن آووکادو ماساژ دهید .
برای جلوگیری از ریزش مو ، هرشب مقداری از روغن آووکادو را به سر بمالید و صبح بشوئید .
شوره سر را از بین می برد .
برای براق شده موها ، بعد از شستشوی سر چند قطره آووکادو را به موها بمالید .
روغن آووکادو بهترین کرم برای پوست است زیرا به آسانی در پوست نفوذ یم کند و به پوست شادابی می دهد . و بالاخره آووکادو بهترین ماسک برای برطرف

کرده چین و چروک های صورت و جلوگیری از پیدایش آن است . برای این منظور آووکادو را پوست کنده و له کنید و بصورت ماسک بر روی صورت و گردن

بگذارید و بعد از نیم ساعت بشوئید .
آب 80 گرم
انرژی 150 کالری
پروتئین 1/8 گرم
چربی 14 گرم
مواد نشاسته ای 5 گرم
کلسیم 8 میلی گرم
فسفر 35 میلی گرم
آهن 5/0 میلی گرم
پتاسیم 600 میلی گرم
ویتامین آ 250 واحد
ویتامین ب 1 0/08 میلی گرم
ویتامین ب 2 0/15 میلی گرم
ویتامین ب3 1/4 میلی گرم
ویتامین ث 12 میلی گرم
__________________
=================================================
نارنگی با فسفر زیاد باعث تقویت حافظه و هوش می‌شود. نارنگی دارای املاح و ویتامین‌های فراوان و غنی از فسفر است. ‌جوشانده برگ‌های آن برای تصفیه

خون بسیار مناسب است. این میوه برای برای رفع بی‌اشتهایی و کاهش گرمای غریزی بدن نیز مفیدست


 
بوتاکس چیست؟
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٤  کلمات کلیدی:

بوتاکس چیست؟

 

بوتاکس نام اختصاری سم بوتولینیوم است. این سم قوی از یک نوع باکتری با نام کلوستیریدیوم بوتولینیوم ترشح می‌شود. تزریق مقدار کمی از این ماده به طور مستقیم در ماهیچه، فعالیت ماهیچه را کم کرده و خطوطی را که در نتیجه پرکاری آن روی صورت به وجود می‌آید، از بین می‌برد. درنتیجه صورت جوان‌تر، صاف‌تر و شاداب‌تر به نظر می‌رسد. بوتاکس در سال 1895 کشف شد و برای اولین بار در سال 1980 در علم پزشکی هنگام آزمایش تاثیرات آن بر رفع گرفتگی عضلات گردن مورد استفاده گرفت.

 

چه نوع چروک‌ها‌یی توسط بوتاکس برطرف میشود؟

 

چروکهای صورت به دودسته تقسیم میشوند:

 

چروک‌های استاتیک :که در حالت استراحت پوست، بر روی آن مشاهده می‌شوند. این چروک‌ها عمدتاً معلول عوامل مضر و آسیب‌رسان خارجی نظیر آفتاب هستند و در نتیجه تغییر بافت اصلی پوست ایجاد می‌شوند. به همین دلیل به درمان با ترکیبات اسیدهای میوه و AHA، روش لایه‌برداری شیمیایی، میکرودرم ابریژن و لیزردرمانی برای نوسازی پوست به‌ خوبی پاسخ می‌دهند.

 

چروک‌های دینامیک : که در نتیجه فعالیت زیاد عضلانی در ناحیه صورت پدیدار می‌شوند و عمدتاً ناشی از عادت‌های غلط و عوامل آسیب‌رسان داخلی هستند. این چروک‌ها معمولاً در یک‌سوم فوقانی صورت مشاهده می‌شوند.

 

چروک‌های شعاعی اطراف چشم‌ها موسوم به چروک‌های پاکلاغی یا پنجه‌کلاغی، چروک‌های افقی پیشانی و چروک‌های اخم ناحیه میانی صورت از این نوع هستند. چروک‌های دینامیک معمولاً از چروک‌های استاتیک عمیق‌ترند و به‌خوبی به درمان با تزریق ماده بوتولینوم پاسخ می‌دهند. استفاده از ماده بوتولینوم، روشی انتخابی و مطمئن برای کاهش چروک‌های دینامیک دور چشم، چروک‌های افقی پیشانی و چروک‌های اخم صورت است.

 

بوتاکس چگونه عمل می‌کند؟

 

وقتی فردی به دلیل ناراحت بودن از به وجود آمدن چین و چروک و خطوط روی صورتش به پزشک مراجعه می‌کند، برحسب وضعیت پوستش، درمان‌های متفاوتی از جمله بوتاکس به او پیشنهاد می‌شود. این نوع درمان در کلینیک‌ها و مراکز پزشکی انجام می‌شود. مقدار کمی از بوتاکس توسط سوزن ظریف به داخل عضلات زیر چروک تزریق میشود، این باعث غیر فعال شدن عضله تولید کننده چین میشود و نتیجتاً چروک فعال محو میشود. برای همین بوتاکس برای برطرف کردن چین اخم (بین دو ابرو)،خطوط پیشانی و خطوط دور چشم بسیار عالی عمل میکند.

 

آیا تزریق بوتاکس درد دارد؟

 

با استفاده از بیحسی موضعی یا کمپرس یخ به مدت چند دقیقه محل تزریق تقریبا بیحس میشود بنابراین بیمار موقع تزریق فقط سوزش مختصری احساس میکند. بعد از تزریق هم با گذاشتن کمپرس یخ درد بیمار کاهش میابد. همچنین برای اثر بخشی بیشتر آن به بیمار توصیه می گردد تا با عضلات صورت بازی کند (اخم کند و باز کند ولی هرگزمحل را ماساژ ندهد )

 

آیا تزریق بوتاکس عوارض دارد؟

 

بوتاکس روشی کم‌عارضه است و عوارض مطرح‌شده برای آن نادر، جزئی و گذرا هستند. از عارضه‌های بی‌اهمیت و گذرای بعد از تزریق می‌توان به قرمزی محل تزریق، ورم موضع، خون مردگی به خصوص در نواحی دور چشم، درد محل تزریق، سردردی که ممکن است تا 3 ساعت طول بکشد، تهوع مختصر، ضعف عمومی و خارش اشاره کرد. بعضی عوارض احتمالی دیررس که اهمیت بیشتری دارند نظیر دوبینی، افتادگی پلک و ابرو نیز مطرح هستند. البته این احتمال وجود دارد که بوتاکس به اشتباه به ماهیچه‌های کناری تزریق شود یا حتی در اثر تزریق عمیق روی آنها تاثیر بگذارد. تزریق بوتاکس به ماهیچه بالا برنده پلک موجب افتادگی کامل یا بخشی از پلک به مدت شش تا هشت هفته می‌شود. از جمله تاثیرات ثانویه تزریق بوتاکس می‌توان به خشکی موقتی چشم، اشک، تورم پلک، خطای دید، التهاب قرنیه، هماتوم یا تراوش و تجمع موضعی خون که به زودی منعقد می‌شود، دردهای موقتی و سوزش خفیف اشاره کرد.

 

توجه داشته باشید که در صورت بروز ورم شدید در ناحیه تزریق ماده، خونمردگی وسیع و نیز مشاهده افتادگی در پلک و ابرو باید پزشک را از آنها مطلع کرد.

 

هم اکنون بوتاکس در آمریکا روشی است که بیشترین استفاده از آن برای زیبا‌سازی صورت می شود. و هنرپیشه های هالیودی بیشترین مصرف کنندگان این ماده می‌باشند.

 

چند بار باید تزریق را تکرار کرد؟

 

تزریق بوتاکس روش سریع و موثر برای رفع چروک است. مدت تزریق بوتاکس بین 20 - 10 دقیقه است. شروع اثر بوتاکس بین7 ـ 4 روز است. مزیت دیگر این روش برگشت سریع به سر کار است. اثرات تزریق بوتاکس بسته به تعداد تزریق قبلی بین 6 - 4 ماه طول میکشد.

 

تزریق دوم معمولاً 3 تا 4 ماه بعد از نوبت اول و تزریق سوم 12 ماه بعد از اولین تزریق، با هدف دوام حالت فلجی عضلات صورت و صاف ماندن پوست و ایجاد عادت اجتناب از حالات تولیدکننده چروک، انجام می‌شود. پس از چند نوبت تزریق به فرد آموزش داده می‌شود تا در صورت مشاهده برگشت انقباضات و چروک‌های قبلی، برای تزریق مجدد مراجعه نماید.

 

چه کسی کاندید مناسب برای تزریق بوتاکس است؟

 

هر کسی که خواهان این است که چهره جوان‌تر و کم چروک‌تری داشته باشد کاندید مناسبی برای تزریق است.

 

در چه کسانی نباید تزریق بوتاکس انجام شود؟

 

زنان باردار، زنان شیرده، کودکان زیر دوازده سال، افرادی که از تزریق ماده انتظارات غیرواقعی دارند، بیمارانی که ثبات روانی ندارند، افراد با سابقه حساسیت نسبت به هرکدام از اجزای دارو، افراد با سابقه بیماری‌های عصبی ‌ـ ‌عضلانی مانند میاستنی‌گراو و ام‌اس، کسانی که تحت درمان با داروهای آنتی‌بیوتیکی نظیر جنتامایسین قرار دارند و نیز مصرف‌کنندگان گروهی از داروهای قلبی نمی توانند ازاین ماده استفاده کنند.

 


 
← صفحه بعد